Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 4. april 2018 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

 1. Kulturskolens musikundervisning er i uge 15 omlagt til en sammenspilsdag lørdag den. 14. april. Eleverne vil spille sammen både i mindre grupper og i et fællesnummer. Dagen slutter af med en koncert for forældre kl. 15.
 2. Åbent Hus afholdes den 26. maj. Som noget nyt er tre 2. klasser blevet inviteret til en orkesterdag den 25. maj på Kulturskolen. Eleverne vil på forskellige workshops lære at spille en enkelt melodi, som vil blive sat sammen til et fællesnummer sidst på dagen. De vil dagen efter, til Åbent Hus, spille koncert for forældrene.
 3. Lige op til Åbent Hus vil et rock-band, bestående af lærere fra Kulturskolen, tage på "turne" på skolerne, for at spille og fortælle om Kulturskolen. Eleverne inviteres ved samme lejlighed til Åbent Hus.
 4. Venskabsbyen Svedala aflyste desværre deres besøg i starten af marts, men vi forsøger at arrangere et nyt besøg i efteråret.
 5. Der er afholdt tre elevscener i marts måned. På den ene deltog blæserprojektet fra Vejlebroskolen. Alle koncerter har været særdeles velbesøgt og stemningen har været god.
 6. Guitareleverne har deltaget i guitarstævne, som afholdes i samarbejde med bl.a. Hvidovre Musikskole.
 7. Musik- og kulturskolerne på Vestegnen (Polyfon) har i samarbejde med The Orchestra holdt en workshop for øvede elever. Projektet var en stor succes. Desværre deltog kun en enkelt elev fra Ishøj Kulturskole.
 8. Den 23. april er der kordag på Kulturskolen for alle 4. klasser i Ishøj, den 6. maj optræder Kulturskolen i Tivoli, den 16. maj spiller Sydkystens blokfløjter i Vejleå kirke, den 17. maj er der klaverkoncert, den 13. juni afholdes der sommerkoncert og den 15. juni er der fælles 0. klasse dag på Kulturskolen.
 9. Kulturskolen har i samarbejde med Figuraensemblet ansøgt Statens kunstråd om, at Figura ensemblet kan blive huskunstner i Kulturskolen i sæsonen 2018/19

 

 

Beslutning

Bestyrelsen tager punktet til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

I sæsonen 2018/2019 planlægger ledelsen følgende indsatsområder for Kulturskolen:

 • fortsat fokus på at udvide samarbejdet med folkeskolerne
 • styrkelse af den rytmiske undervisning i Kulturskolen
 • effektivisering af de administrative arbejdsgange
 • udarbejdelse af kommunikationsstrategi
 • efteruddannelse af lærerne til at varetage undervisningen på skolerne og i holdundervisning (tænketankens anbefaling)
 • fortsat implementering af Grundlag for Lederskab og Følgeskab
 • etablering af lærerarbejdsplads
 • etablering af elevrum
 • fokus på 3-i-1 undersøgelsen

Beslutning

Punktet blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en revideret udgave af Ishøj Kommunes Kulturpolitik.
Forslaget sendes i høring i perioden fra 1. april – 1. maj 2018.
Høringssvar skal sendes til
krsan@ishoj.dk senest den 1. maj 2018.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen ønsker  at inkludere en bredere målgruppe under temaet Kulturlivets mangfoldighed på tværs og foreslår derfor at 3. linje ændres fra ”I Ishøj har kultur mange udtryksformer f. eks. at lytte til musik, at slå en fjerbold i gulvet, at nyde en oplæsning af digte eller en bog” til ”I Ishøj har kultur mange udtryksformer f. eks. at lytte til og udøve musik, at dyrke sport, at nyde en oplæsning af digte eller en bog”

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til revision af Ishøj Kulturskoles vedtægter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udfasningen af Musikalsk Grund Kursus og godkendelsen af tilbud til voksne over 25 år om musikundervisning har Kultur og Fritidscentret gennemgået vedtægterne og udarbejdet forslag til revision af vedtægterne.

Forslaget er vedhæftet dagsordenen.

 

Beslutning

Vedtægtsændringerne vedtages

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Lovgrundlag

Lov om musik.

Bilag

Sagsfremstilling

Elevrepræsentanten orienterer om, at han har foretaget en mindre spørgeundersøgelse vedr. etablering af elevrum på Kulturskolen. Der har været positive tilbagemeldinger fra eleverne.

Elevrepræsentanten orienterer om, at han vil lave en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne for at høre, hvorfor de har valgt at gå til netop dette instrument.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Intet nyt

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Intet nyt

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Næste møde er onsdag den 30. august 2018.

Beslutning

Næste møde er onsdag den 29. august 2018

Beslutning

Intet fremkom under eventuelt