Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 9. maj 2019 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965, fraværende Ebbe Rosenberg

Sagsfremstilling

  1. Siden sidste møde er der blevet afholdt to elevscener og én kordag for 4 klasserne. Ved begge elevscener var der et stort fremmøde af elever og forældre. Elevscenen den 20. marts blev afholdt på en lidt anderledes måde end tidligere. - For at styrke det sociale blandt eleverne og samtidig også give dem en oplevelse af, at når man spiller ”koncert” er der mange ting, der skal gøres klar for, at det kan blive et vellykket arrangement. Eleverne var derfor med til at stille op og gøre klar, der var fællesspisning og en musikquiz, hvor premien var to koncertbilletter til Kulturium kulturcafé. Eleverne fra det sidste bandprojekt fra Vibeholmskolen var også inviteret. Det var særdeles vellykket at arrangere elevscenen på denne måde og helt sikkert en form, der vil blive arbejdet videre med. Til kordagen deltog  ca. 150 børn til en dag fyldt med sang og fællesskaber på tværs af skoler og klasser. Til koncerten var der et flot fremmøde af forældre. Stemningen var høj og fyldt med energi gennem hele dagen. Børnene fik en fantastisk oplevelse ved at mærke fællesskabet, der opstår ved fællessang. Danseholdene fejrede dansens dag i bycentret d. 25. april. Publikum var glade og nød arrangementet.
  2. Turene arrangeret af kulturskolen til henholdsvis Musicon i Roskilde, koncert i Grundtvigskirken og orkesterdag i DR-byen har været afholdt. Stemningen har været god på alle turene og eleverne har givet udtryk for, at de synes, det har været nogle gode oplevelser. Der vil i den kommende sæson blive arbejdet videre med at udvikle konceptet, der betragtes som en del af undervisningen og også skal være med til at styrke de sociale relationer blandt eleverne.
  3. Kulturskolens nye hjemmeside er blevet lanceret den 2. maj 2019 i forbindelse med tilmelding til den kommende sæson. Det er blevet valgt at lægge hjemmesiden over i en anden webløsning, der både er enklere at bruge og billigere i drift. Selve indholdet på hjemmesiden er blevet forenklet efter feedback fra brugerne. Hjemmesiden vil i løbet af det næste halve år blive videreudviklet.
  4. Urban Grlls er nu afviklet med en afsluttende camp i Ballerup. I weekenden 5. - 7. april 2019 arbejdede de 24 Urban Grrls intenst på deres sange i Ballerup Musik- og Kulturskole. Det var afslutningen på det store fælles pilotprojekt med 5 workshops, besøg i studier og pladeselskab og så indspilningsweekend. En pæn succes, målt på pigernes reaktioner og de tilbagemeldinger, vi har fået fra underviserne, må det siges at have været en stor succes. Og fornemmelsen af, at her har vi fat i noget! Der vil blive evalueret i løbet af maj både med pigerne, samarbejdsparterne og med underviserne. Den 25. april var der et indslag på TV2 i Go´aften Danmark. 
  5. I den kommende tid vil der den 21. og 22. maj være orkesterdag for 2. klasser. De vil optræde til Åbent Hus den 22. maj. Der vil være dansedag for 3. klasserne i Ishøj d. 16. maj med efterfølgende fremvisning for forældrene. Sommerkoncerten er den 13. juni kl. 19.00 På kulturnat den 3. maj optræder kulturskolens elever gennem hele aftenen, og der afsluttes med Ishøj synger på biblioteket.
  6. Elevstatistik pr. 23-4-2019 er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at meddelelserne tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Resume til visionspunkt

Kulturskolens medarbejdere startede arbejdet med udvikling af en ny vision og strategi for 2020-2023 tilbage i januar 2019, hvor de idé-genererede til nye muligheder for Ishøj Kulturskole på baggrund af Tænketankens musikskolerapport, der udkom i august 2017. Medarbejdernes input er blevet bearbejdet og inddraget i udviklingen af forslaget til en ny strategi, og vil også blive brugt som temaer på personalemøder. På personalemøde den 20. marts arbejdede medarbejdergruppen med Kulturpolitikken og diskuterede dele af den. Efterfølgende genererede de idéer til en ny vision. Disse idéer er blevet bearbejdet af kulturskolens MED-udvalg og kan læses i vedhæftede bilag nr. 2. Ud fra MED-udvalgets bearbejdelse af materialet har kulturskolelederen taget ekstrakter til muligt indhold til en ny vision, som kulturskolens bestyrelse nu skal arbejde videre med. 

Kulturskolens ledelse har ud fra medarbejdernes input, Tænketankens anbefalinger og de udviklingspotentialer, som er for kulturskolen lavet et forslag til en ny strategi fra 2020-2023 for kulturskolen. Kulturskolebestyrelsen skal nu give feedbackpå strategien, og om det er den ønskede retning.

Sagsfremstilling

Punktet deles i 3 :

  • Kulturskolelederen fremlægger planen for den igangværende visions og strategiproces for kulturskolen.
  • Kulturskolebestyrelsen præsenteres for de idéer, som kulturskolens MED-udvalg har bearbejdet  fra medarbejderne til en ny vision for Ishøj Kulturskole.  Kulturskolebestyrelsen vil på mødet arbejde videre med udviklingen af en ny vision for kulturskolen.
  • Kulturskolelederen præsenterer muligheder til en ny strategi og handlingsplanen for kulturskolebestyrelsen. Kulturskolebestyrelse giver feedback på strategien og handlingsplanerne  ift. om det er den retning, man ønsker.

Indstilling

Kulturskolen indstiller

Beslutning

Første delpunkt
Kulturskolebestyrelsen tager planen til efterretning

 

Andet delpunkt
Kulturskolebestyrelsen vedtager, at visionen for Ishøj Kulturskole er:

Kulturskolen er et kreativt værksted. Et sted hvor fællesskab, glæde og velvære skabes gennem kunst med fokus på både tradition og fornyelse.  Kulturskolen er kendt og en attraktiv partner med lige adgang for alle borgere i Ishøj Kommune.

Trejde delpunkt
Strategien er godkendt med få rettelser. Bilag 3 med rettelser vedhæftet

Bilag

Sagsfremstilling

Kulturskolen er ved at udarbejde et nyt katalog til mulige samarbejder med folkeskolerne. Når kataloget er klart, vil der efterfølgende være dialog med skolerne om samarbejder i det kommende skoleår.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Vestegnens Musik- og kulturskoler (Ishøj, Hvidovre, Vallensbæk, Glostrup, albertslund og Brøndby) vil have fokus på at udvikle samarbejdet. Tidligere har samarbejdet hovedsageligt drejet sig om talentudvikling, bl.a. med Copenhagen Phil og The Orchestra. Det nye samarbejde har fået arbejdstitlen ”Musikken på sporet” – undskyld vi larmer, det gør ikke spor”. Konceptet vil se dagens lys den 14. september ml. kl. 13 og 15 i Vestegnens Kulturuge i form af en række forskellige happenings på S-togslinjerne A og B.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at punktet  tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Indstilling

Forslag til beslutning

Beslutning

Elevbrugerundersøgelsen er i en udviklingsproces i samarbejde med kulturskolelederen. 

Indretning og indvielsen af elevrummet drøftes med elevrepræsentanterne.

Elevrepræsentanten spørger indtil det forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og kulturskolen, og hvordan folkeskolerne har taget i mod dette.

Folkeskolerne tager godt i mod kulturskolen, og vil gerne samarbejde med kulturskolen, men økonomien er en udfordring. Bestyrelsen enes om, at de til de kommende budgetforhandlinger vil indstille, at der afsættes en pulje til det forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og kulturskolen. Puljen lægges i kulturskolen.

Beslutning

Intet nyt

 

Beslutning

Intet nyt

Beslutning

Intet nyt

Sagsfremstilling

Næste møde er den 29. august 2019 kl. 18:00

Beslutning

Tiltrådt