Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 13. april 2016 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

  1. Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagsorden.

 

 

  1. Oversigt over elvfordeling, musikfag vedhæftes dagsorden.

 

 

  1. Kulturskolen afholder Spil-Sammen-Dage i perioden 11.-15. april 2016. Det sædvanlige skema suspenderes, og der sammensættes hold på tværs.

 

 

  1. Kulturskolen afholder Åbent Hus den 7. maj kl. 10-12. Nye elever er inviteret til at prøve instrumenter, møde lærerne mv.

Mulighed for vejledning ved tilmelding til Kulturskolen 2016-2017.

Fra 1. april kan man tilmelde sig Kulturskolen til undervisning 2016-2017. Tilmelding foregår online på hjemmeside.

Midt april udsendes postkort i husstandsomdeling i Ishøj Kommune. Postkortet fortæller om ny sæson, samt Åbent Hus, 7. maj.

I sidste del af april får alle skoleklasser op til 7. klassetrin besøg af Kulturskolen, og eleverne får seddel med hjem.

Hovedparten af tilmeldinger forventes inden fristen den 20. maj.

Orientering om skema efter sommer udsendes pr. mail ca. 1. juli.

 

  1. Den 7. maj kl. 13 holder Billedskolen fernisering på udstilling på Arken. Besøgende til Billedskolens udstilling har gratis adgang til Arken.

 

 

  1. Ishøj Kulturskole deltager i Musikskoledage i Tivoli med to hold, Strygerhold og Musikskoleorkester. Begge programmer finder sted den 1. maj.

 

 

  1. MGK holdet tager på studie- og koncerttur til Riga den 25.-29. april. Der bliver tre koncerter med det rytmiske hold og tre koncerter med det klassiske hold. Desuden omfatter turen overværelse af orkesterprøve med Latvia Symfoniorkester, samt besøg på Musikkonservatorium, musikskole mv.

 

 

 

  1. I marts-april har Hovedstadens MGK haft næsten 300 ansøgere til optagelsesprøve. Prøven afsluttes midt april, og det nye Ishøj MGK hold forventes sammensat ca. 1. maj.

 

 

  1. Henover foråret afholdes de årlige MUS samtaler. Denne gang omfatter samtalen også fastlæggelse af arbejdstid og -indhold i henhold til de nye arbejdstidsbestemmelser.

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Der blev spurgt til oversigt over elevfordeling, musikfag. Oversigten omfatter også 20 voksenelever, som systemet af tekniske grunde tæller med.

Bilag

Sagsfremstilling

I skrivelse af 25. januar 2016 fra Kulturstyrelsen fremsendes tilsagn om tilskud 2016 til Ishøj Kulturskole, almen drift på 566.778,08 kr.

Skrivelsen vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Vestegnens Talentlinje har modtaget tilsagn om tilskud 150.000 kr. fra Kulturstyrelsen. Tilskuddet skal anvendes til talentarbejdet i vestegnsmusikskolerne i 2016-2017. Tilsagnsskrivelse vedhæftes dagsorden.

Tilskuddet administreres i Hvidovre Musikskole.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Udkast til Virksomhedsplan vedhæftes dagsorden.

 

Beslutning

Virksomhedsplan 2016 blev godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling

Som aftalt på forrige møde orienteres om regnskab 2015, Kulturskolebestyrelsens område.

Bilag vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Gennemgang blev taget til efterretning.

Når det reviderede regnskab 2015 foreligger, kommer det på bestyrelsens dagsorden.

Fremover ønskes overordnede budget tal for Kulturskolens budgetområder fremlagt til orientering.

Bilag

Beslutning

Intet.

Beslutning

Intet.

Beslutning

Intet.

Sagsfremstilling

Der er fastlagt flg. møder:

 

30. august kl. 18

23.november kl. 18

 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturskolelederen orienterer om, at skolen gennemfører undervisningsmiljøundersøgelse i første halvdel af maj måned.

Beslutning

Til efterretning.