Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 19. april 2017 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

A.Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagsorden.

 

 

B.Kulturskolen har afholdt dansehold i uge 8 - 2017, Vinterferie aktivitet.

Evaluering - både fra elever og forældre - vedhæftes til orientering.

 

 

C.Kulturskolen gennemfører den årlige elevmiljø undersøgelse som elektronisk spørgeundersøgesle i perioden 18. - 25. april 2017.

Alle elever vil modtage mail med link, lærerne opfordrer eleverne til at besvare.

Elevmiljø undersøgelse er regelfastsat. Gennemføres en gang årligt. Resultat fremlægges på hjemmeside.

 

 

D.Ishøj Kulturskole har Spil Sammen Dage den 3. - 7. april 2017.

Eleverne deltager i aktiviteter på tværs af deres almindelige kulturskoleskema.

Her skal bl.a. øves musik, som skal fremføres i Tivoli den 7. maj, Musikskolernes Dag.

Der skal også øves på program til Dansens Dag i Ishøj Bycenter den 27. april.

 

 

E.Kulturskolen holder Åbent Hus den 6. maj kl. 10-12. Her kan elever og forældre møde lærerne, får information om instrumenter og fag, samt melde sig til ny sæson.

Kl. 13 holder Billedskolen udstilling på Arken.

Kulturskolen har produceret "postkort", der sendes i husstandsomdeling i april måned.

Vedhæftes dagsorden.

 

 

F.Kulturskolen har i foråret 2017 opstillet automat med salg af kaffe, kakao, snacks mv. på undervisningsgangen.

For at reducere sukkerforbruget tilbydes begrænset udbud af slik og sodavand.

Varesorimentet skal signalere bevidsthed om det sunde valg, og omfatter også passende udbud af nødder, sund slik, frugtstænger mv.

 

 

G.MGK holdet gennemfører årsprøver 2017 i henhold til planlagt forløb.

Efter sommer kan Ishøj MGK studerende fortsætte i Hovedstadens MGK.

 

 

Beslutning

Bestyrelsen beslutter at tage meddelelser til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved lærermødet den 10-02-2017 blev Silas Møller Boesen valgt som lærerrepræsentant i Kulturskolebestyrelsen.

Valgperioden er frem til september 2018.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at MGK ophører på Ishøj Kulturskole pr. 31-07-2017 ønskes vedtægterne ændret, så MGK udgår.

MGK er indgår i vedtægternes pkt. 3a.

 

Denne paragraf annulleres pr. 31-07-2017.

Nuværende vedtægter vedhæftes dagsorden.

 

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at vedtægterne ændres efter 31. juli 2017.

Flg. skal udgå:

Par. 3, pkt.e

Par. 3a

 

Bilag

Sagsfremstilling

Kulturskolelederen foreslår at Ishøj Kulturskole udmeldes af DAMUSA.

 

Baggrund: Der eksisterer to parallelle landsdækkende organisationer, DAMUSA og DMKL.

DAMUSA har eksisteret i mange år som en organisation, der repræsenterer brugerbestyrelser i musikskolerne.

 

DMKL har som medlemmer alle landets musikskoleledere.

 

DAMUSA har i de senere år haft svært ved at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, og organisationen har mistet slagkraft og kvalitet.

DMKL har derimod øget sin indflydelse, er repræsenteret i div. besluttende udvalg og kommissioner og har stor kvalitet, effektivitet og gennemslagkraft.

 

I 2016 udgjorde Ishøj Kulturskoles kontingent til DAMUSA 5100 kr. og til DMKL 8200 kr.

 

Der har været gjort flere forgæves forsøg på at slå de to foreninger sammen.

 

Den 11. marts 2017 holdt DAMUSA Generalforsamling, endnu en gang med lidt tilfældigt sammensat bestyrelse til følge, samt en beslutning om en mere omfattende undersøgelse af hvad foreningen egentlig skal arbejde for.

 

Flere og flere musik- og kulturskoler ønsker sammenlægning af de to foreninger, subsidiært udmeldelse af DAMUSA.

 

Bestyrelsen for Ishøj Kulturskole anbefales i den nuværende sitution at beslutte udmeldelse af DAMUSA.

Efter kulturskolelederens vurdering er det den mest effektive måde at befordre samarbejde - i det omfang der overhovedet er vilje til dette.

 

Som bilag vedhæftes Referat af DAMUSA generalforsamling, indlæg 15-03-2017 af musikskoleleder Lars Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole, samt indlæg fra DAMUSA nyt 15-03-2017 af Martin -Blom Hansen.

 

Der ønskes en mere generel drøftelse af musik- og kulturskolernes udvikling i forbindelse med evt. beslutning om udmeldelse af DAMUSA.

 

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen vedtog, at Ishøj Kulturskole udmeldes af DAMUSA.

Bilag

Beslutning

Folkeskolerepræsentanten oplyste, at skolebestyrelserne generelt arbejder med trivsel i folkeskolerne.

Der er fokus på nationale test og betydningen for lokal handlingsplan i Ishøj.

Skolebestyrelserne udarbejder div. høringssvar.

 

Kulturskolelederen oplyste, at man er på vej med at indgå aftale om div. samarbejdsprojekter med folkeskolerne for 2017-2018. Aftalerne kan godt være forskellige for hver skole og baserer sig på folkeskolens ønsker og Kulturskolens fagtilbud.

 

Beslutning

Intet.

Beslutning

Intet.

Beslutning

Lærerrepræsentanten oplyste at lærererne bakker op om samarbejderne med folkeskolen. Det er med til at befordre en god udvikling og forbedret grundlag for lærernes ansættelse i Kulturskolen.

 

Sagsfremstilling

Der er fastlagt flg. møder:

30. august 2017 kl. 18

15. november 2017 kl. 18

 

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning

Stor tak fra kulturskolelederen til formand og bestyrelsen. Dette møde er det sidste bestyrelsesmøde, Poul er med til som leder for skolen.