Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 23. april 2015 kl. 17:30

Kulturskolen

Sagsfremstilling

 1. Opdateret aktivitetsliste vedhæftes dagsorden.
 2. Opdateret regnskabsrapport vedhæftes dagsorden.
 3. Skolekoncertprogram for 2015-16 fremlægges til orientering.
 4. Fagbladet MODUS nr. 2, 2015 har artikel, der beskriver samarbejdet mellem børneinstitution Trækronerne og Kulturskolen.
  Mulighederne er ret enestående set på landsbasis, idet Ishøj er et af de eneste steder, hvor daginstitution og Kulturskole er under samme tag.
  Artiklen er skrevet for flere måneder siden. I mellemtiden er samarbejdet udvidet med flere hold, både i musik, rytmik og bevægelse.
  Artiklen vedhæftes dagsorden.
 5. MGK Hovedstaden (København-Ishøj-Frederiksberg-Helsingør) har afsluttes optagelsesprøver. Det nye hold forventes sammensat
  inden 1.maj. Efter sommer forventes Ishøj MGK at have 25-30 studerende, omfattende både rytmisk og klassisk linje. MGK Ishøj
  har fortsat samlet alle MGK studerende med hovedfag sangskrivning, komposition, lydproduktion. Dette er et stærkt udviklingsområde
  og ved at samle fagene, styrkes det kreative miljø med netop denne profil. Udgiften rummes inden for MGK budgettet.
 6. I forbindelse med indgåelse af ny overenskomst for musikskolelærere har Kulturskolen opsagt lokalaftaler og kutymer pr. 31. juli 2015.
  Baggrunden er, at den nye overenskomst rummer helt nye aftaler vedr. arbejdstid mv., så musikskoleområdet i højere grad kommer til
  at ligne folkeskoleområdet.
  Samtidig lægger Kulturskolen op til fremtidige forhandlinger med medarbejdersiden om lokale forhold.
  Opsagte aftaler vedhæftes dagsorden.
 7. Ishøj Kulturskole afholder sommer danseuge, danseballade i perioden 29. juni - 3. juli 2015.
  Foruden danseelever fra Ishøj deltager hold fra andre kommuner ved fælles afslutningsdag, 3. juli, som afholdes i Kultur Café.
 8. Kulturskolen afholder års- og afslutningsprøver for MGK i perioden 11. maj - 4. juni, afsluttende sommerkoncert for almen afdeling den 11. juni,
  og sommerarrangement for lærerne den 19. juli.
 9. Årets Øresunds Solist vindere spiller i Tivoli Koncertsal den 4. juli 2015.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Formanden fremsætter forslag til ændringer i Kulturskolebestyrelsens vedtægter.
Vedtægter vedhæftes dagsorden med ændringsforslag fremhævet med rødt.

 

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen beslutter, at ændringerne godkendes. Reviderede vedtægter sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalg og Byråd.

Bilag

Sagsfremstilling

Virksomhedsplan for skoleåret 2015-2016 er under udarbejdelse.
Forventes ffærdig 1. juni 2015.
Foreløbigt udkast vedhæftes dagsorden. 

Beslutning

Til efterretning.

Der var bemærkninger om enkelte punkter, bl.a. Spille Sammen Dage, som man er glad for.

Desuden blev samarbejdsprojekter mellem folkeskole og kulturskole drøftet. Der var bl.a. spørgsmål til, hvorfor der kunne være forskelle i hvilke projekter, som realiseres på de enkelte folkeskoler.

Bilag

Beslutning

Drøftelse af evt. hold i computerbaseret musik.

Beslutning

Drøftelse af opholdsområde for ventende forældre, elever.
Kulturskolelederen informerede om, at der er indrettet ekstra område i nærheden af salen.

Beslutning

Intet.

Beslutning

Listen over bestyrelsesmedlemmer på underskriftsarket bør rettes til, så den stemmer overens med kulturskolebestyrelsens faktiske sammensætning.

 

Sagsfremstilling

Møder i 2015-2016 foreslås fastsat til torsdage.
3. september
26. november
28. januar
28. april 

Beslutning

Mødekalender vedtaget.