Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 26. februar 2015 kl. 17:30

Ishøj Kulturskole

Sagsfremstilling

 1. Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagsorden.
 2. Budgetopfølgning vedhæftes dagsorden.
  Overførsel fra 2014 til 2015 vedhæftes.
 3. Opfølgning på elevfordeling, musik soloundervisning vedhæftes.
 4. Vestegnens Talentforum har modtaget tilsagn om tilskud fra Kulturstyrelsen til talentudvikling. Tilskud udgør 250.000 kr. til kalenderåret 2015, deles mellem musikskolerne i Vestegns samarbejdet; Hvidovre, Brøndby, Vallensæk, Ishøj, Glostrup, Tåstrup, Albertslund.
  Tilsagnsbrev vedhæftes dagsorden.
 5. Ishøj Kulturskole Blæserprojekt (samarbejde med Vejlebroskolen) præsenteres på Danmarks Læringsfestival, arrangeret af Undervisningsministeriet og Centret for undervisningsmidler, Bella Centeret. Arrangementet foregår den 3. marts 2015. Ishøj deltagelse i programmet tjener til at illustrere samarbejdet mellem folkeskole - musikskole i forbindelse med de nye bestemmelser i folkeskolen.
 6. Øresunds Solist afholder finale arrangement den 15. marts på Ishøj Kulturskole. Arrangementet varer fra kl. 10-18, med Finalekoncerten kl. 15 og prisoverrækkelse kl. 17.15.
  a. Øresunds Solist prisvindere medvirker ved koncert i Tivoli Koncertsal den 4. juli 2015.
  Øresunds Solist markerer sig gang på gang som særdeles vigtig junior musikkonkurrence. Bl.a. er 4 og ud af de 6 modtagere af vinterens Gade Legater modtagere af Øresunds Solist priser. Den unge modtager af årets P2 musikpris er også modtager af pris i Øresunds Solist.
  Endvidere får Øresunds Solist synlighed i forbindelse med nævnte øvrige musikpriser.
 7. Ishøj Kulturskole har afsluttet projektet "Verden synger, Tværkulturel sang" Projektet er del af aktiviteterne i skolens VVMCV. Resultatet er, at der er produceret portal, som omfatter sange fra en række forskellige lande med noder, lyd, video. Materialet er frit tilgængeligt til undervisningsbrug og kan tilgås via Kulturskolens hjemmeside ved at gå direkte ind på Verden Synger hjemmesiden.
  Adressen er www.verdensynger.dk

  Afslutningsrapport og regnskab vedhæftes dagsorden.
 8. Ishøj Kulturskole MGK har gennemført brugerundersøgelse i december 2014 - januar 2015.
  Resultat vedhæftes dagsorden.
  Tilmeldning til MGK optagelsesprøver er afsluttet den 1. februar 2015. Prøverne finder sted i marts - april og det samlede resultat forventes ca. 1. maj.
  I lighed med tidligere år afholdes fælles optagelsesprøve for MGK i Ishøj, København, Frederiksberg, Helsingør.
  På landsplan er der tilmeldt ca. 750 ansøgere, heraf ca. 275 i Hovedstadsområdet.
 9. Ishøj Kulturskole afholder Spil Sammen Dage den 13. - 17. april.
 10. De årlige Musikskoledage i Tivoli afholdes den 2.-3. maj 2015. Ishøj Kulturskole deltager med 4 musikgrupper, bl.a. stort orkester med blandet besætning og kor, der opfører "Den kloge lille skrædder", komponeret til lejligheden af komponisten Kasper Rofelt, som også er lærer ved Kulturskolen. Denne koncert foregår den 3. maj kl. 20, H.C.Andersen Salen.
 11. Ishøj Kulturskole er vært ved sommerens Danse Ballade den 29. juni - 3. juli. Der samarbejdes med flere kommuner og ved den fællles afsluttende dag afholdes stor danseforestilling med alle medvirkende elever i Ishøj Kultur Café.
  Iøvrigt arrangerer Kulturskolen stort dansearrangement ved Danses Dag 29. april. Arrangementet foregår i samarbede med flere klasser fra kommunens skoler.
 12. Orientering fra DAMUSA om generalforsamling 21/03-2015 er udsendt til Kulturskolebestyrelsen på mail af 14. januar.

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

Sagsfremstilling

Anja Skjoldborg Hansen er valgt som repræsentant for folkeskolen. Er med i Kulturskolens bestyrelse for hele valgperioden.

 

 

 

Kulturskolebestyrelsen suppleres med elevrepræsentant Julie Lomholt Nielsen som suppleant for Mia Larsen, der er på orkesterefterskole i Holstebro.

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning.

 

Forældre- og elevrepræsentanter er på valg med valgperiode fra oktober 2015.

Bestyrelsen besluttede, at valget foretages ved sommerkoncerten 11. juni.

Foruden omtale i Kulturskolenyt mv. sættes opslag på opslagstavle.

 

Bestyrelsens arbejdsform blev drøftet generelt.

Der bør også vælges suppleanter til bestyrelsen. 

Sagsfremstilling

 

 

 

Ishøj Kulturskole har modtaget tilsagn fra Kulturstyrelsen om tilskud i henhold til musikloven, 583.656,84 kr. for 2015.

 

 

 

Skrivelse af 30/01-2015 vedhæftes dagsorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

 

Forslag til indstilling:

 

 

 

Kulturskolebestyrelsen beslutter at tage sagen til efterretning.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag

Sagsfremstilling

 

Ishøj Kulturskole Tyrkisk Kor og Orkester planlægger tur til Duisburg, Tyskland, den 14.-15. marts.

 

Gruppen skal medvirke i TV optagelse for Kanal A. Turen foretages med bus, overnatning på hostel, ca. 30 deltagere. Deltagerbetaling bliver 300 kr. Tilskudsbehov er 25.000 kr., som kan rummes indenfor budget.

 

 

 

 

Indstilling

 

Kulturskolebestyrelsen beslutter, at forslaget godkendes, og der bevilges 25.000 kr. til formålet..

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

 

Forslaget til ’Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge’ blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2014 samt i Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget den 15. december 2014.

 

Udvalgene besluttede, at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, ungdomsskolebestyrelsen og kulturskolebestyrelsen i perioden fra 16. december 2014 – 29. januar 2015

 

kl. 12.00.

 

 

 

Bilag vedhæftes dagsorden

 

 

 

 

 

 

Indstilling

 

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at ’Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge’ anbefales.

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Beslutning

Udtrykker ønske om værested for elever og forældre. 

Beslutning

Omtale af Vestegnens Musikmesse den 24. januar.

 

Endvidere omtale af, at Kulturskolen har fået sponsoreret T-shirts til blokfløjtegrupper. 

Beslutning

Lærerne har valgt TR og TR suppleant.

 

Drøftelse af evt. idëkasse. 

Sagsfremstilling

 

Næste møde er fastsat til 23. april 2015, kl. 17.30

 

 

 

 

Beslutning

Vedtaget. 

Beslutning

Omtale af fagbladet Modus og Musikeren.