Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 26. november 2015 kl. 17:30

Kulturskolen

Sagsfremstilling

  1. Opdateret aktivitetsliste vedhæftes dagsorden. 

 

  1. Oversigt over Ishøj Kulturskole solo musikfag, november 2015 vedhæftes dagsorden.

 

  1. Ishøj Byråd har vedtaget budget for 2016. På Kulturskolens område er konsekvensen, at tilskud til Øresunds Solist er annulleret både for 2016 og kommende overslagsår. Udover dette er tilskudsniveau uændret.

 

 

  1. Som forberedelse af ny arbejdstidsaftale på musikskoleområdet pr. 01-08-2016 har kulturskolelederen udsendt information af 25/10-2015 til medarbejdere.

Skrivelsen vedhæftes dagsorden.

 

  1. Efter langvarigt forløb ser det ud til at lugtgener i området omkring lokale 9 er løst. Kulturskolens sikkerhedsudvalg holdt møde den 27-10-2015 og besluttede at sætte punktum i sagen.

 

 

  1. Til orientering informeres om samarbejder mellem folkeskoler - kulturskole, som er i gang pt. Oversigt vedhæftes dagsorden.

 

 

  1. Kulturministeren har givet tilsagn om at være tilstede ved Øresunds Solist Finalekoncert og prisoverrækkelse på Ishøj Kulturskole den 6. marts 2016. Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen ved koncerten.

 

 

 

 

Indstilling

Forslag til indstilling:

 

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at tage meddelelser til efterretning.

 

Ang. pkt. 2 ønskede bestyrelsen en mere uddybet oversigt på næste møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Folkeskoleområdet har valgt nyt medlem til Kulturskolens bestyrelse, idet det hidtige medlem Anja Skjoldborg Hansen er udtrådt af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelserne har valgt Carsten Karholt, som umiddelbart indtræder  bestyrelsen.

Herefter har bestyrelsen flg. sammensætning:

 

Formand, Udpeget af Ishøj Byråd,
Claus Mortensen

Næstformand,
Sengül Deniz

medlem af Ishøj Byråd
formand for Kulturelt Udvalg

 

Forældrerepræsentant
Anja Lomholt Nielsen

 

Forældrerepræsentant
Anders Lassen

Forældrerepræsentant, suppleant

Claus Nilsson


Elevrepræsentant

Emil Aakjær Lassen

 

Elevrepræsentant

Julie Lomholt Nielsen

 

Elevrepræsentant, suppleant

Hasim Tekin

 

Folkeskolerepræsentant
Carsten Karholt

Lærerrepræsentant
vakant

Musikforening
Henning Koldbech

Områdekoordinator
Gitte Sivkjær

Kulturskoleleder/sekretær for bestyrelsen
Poul Rosenbaum

 

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen har godkendt  regnskab 2014 for Ishøj Kulturskole.

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

Beslutning

Bestyrelsen tog sagen til efterretning.

Bilag

Beslutning

Ingen emner til dette møde.

Beslutning

Ingen emner til dette møde.

Beslutning

Der var generel orientering og drøftelse af samarbejde mellem folkeskoler og Kulturskolen.

 

Bestyrelsen besluttede at sætte samarbejde mellem folkeskoler og Kulturskole på dagsorden ved næste møde med henblik på at styrke information.

Sagsfremstilling

Møder er fastlagt til 28. januar og 28. april. Begge dage kl. 17.30

 

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at flytte møderne.

 

De vedtagne mødedatoer er herefter 26. januar kl. 17.30 og 13. april kl. 18.

Beslutning

Intet.