Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 30. august 2017 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

A.      Opdateret aktivitetskalender vedhæftes dagsorden

 

B.     Til Vestegnens Kulturuge deltager Kulturskolen med Café-Fællessang og klaverkoncert med pianisten Yansong XU.

 

C.      Cafe-fællessang bliver kickstartet i kulturugen, men forsætter efterfølgende som et tilbud den første eller sidste onsdag i måneden. Der kræves ingen tilmelding - folk møder blot op.

          Der vil kunne købes kaffe, te, kage og frugt. I samarbejde med Århus Musikskole er der ansøgt om midler til projektet ”Syng På Tværs”, hvor Cafe-Fællessang er en del af projektet.

          Bilag vedhæftet dagsorden.

 

D.      Kulturskolen har i samarbejde med folkeskolen planlagt skoleprojekter for sæsonen 2017/2018.

          Oversigt over skoleprojekt er vedhæftet dagsorden

 

E.       I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2017/2018 fast lagt

          Plan over skolekoncerter er vedhæftet dagsorden

 

F.       MGK er som planlagt pr. 1. august 2017 virksomhedsoverdraget til Københavns Musikskole.

 

 

Beslutning

 Meddelelser tages til efterretning.

Anja vil gerne hjælpe med det praktiske til Cafe Fællessang

Der opfordres til at kulturskolelederen tager kontakt Rune Holm Andersen fra kulturmetropolen, for at undersøge mulighederne for at samarbejde vedr. Cafe Fællessang.

Bilag

Sagsfremstilling

Revideret regnskab 2016 både for Ishøj Kulturskole almen afdeling og MGK fremlægges.

Regnskaber er udarbejdet og indsendt til Kulturstyrelsen.

 

Bilag er vedhæftet dagsorden.

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at tage budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019 – 2021 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Direktionscentret og økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2018 og overslagsårene 2019 - 2021.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2018 samt overslagsår den 28. august 2017.
2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 3. oktober 2017.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen har ingen bemærkninger

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Bestyrelsen godkender forslaget  

 

Sagsfremstilling

Jvf. §9 i vedtægterne for Ishøj Kulturskole, hvoraf det fremgår, at det er muligt at oprette en støttekreds til at støtte Kulturskolens formål, ønsker Ishøj Kulturskole at oprette en støttekreds, som kan medvirke med praktisk bistand ved diverse arrangementer.

 

Bilag med vedtægter vedhæftes

 

Beslutning

Bestyrelsen indstiller, at der etableres en støttekreds

Bilag

Beslutning

Det blev aftalt at tage et billede af bestyrelsen ved næste møde.

Anja Lomholt deltager som forældrerepræsentant til kickoff møde vedr. revidering af børne-og ungepolitikken den 27. september.

Der vælges ny forældrerepræsentant ved elevscenerne i efteråret 2017.