Referat
Medborgerforum onsdag den 3. maj 2017 kl. 19:00

Byrådssalen, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2

Sagsfremstilling

  1. Nyhedsbrev fra Rådet for etniske minoriteter (december 2016)
    Brevet er vedlagt dagsorden
  2. Indkaldelse til Rådet for Etniske Minoriteters repræsentantskabsmøde 2017
    Indkaldelsen er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum tager pkt. 1 og 2 til efterretning.

Beslutning

Trådt.

Bilag

Resume

Medborger og Demokratiforum har afviklet det første af to arrangementer. Overskriften på arrangementet var: Debataften - kan medborgerskab forebygge marginalisering og radikalisering?

Sagsfremstilling

I forlængelse af det afviklede debatarrangement vil vi foretage en mindre evaluering på mødet.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Medborger og Demokratiforum er medarrangører til Byhavefestivalen den 5. august 2017 kl. 14.00-18.00.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har haft en god mødefrekvens og har således planlagt et program for Byhavefestivalen. Programmet blev udleveret under mødet.

Medborger og Demokratiforum forventes at bidrage med ialt 60.000 kr. 

Indstilling

Medborger og Demokratiforum godkender oplægget og budgettet til Byhavefestivalen.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Der tages en indledende drøftelse af, hvilke opgaver og emner Medborger og Demokratiforum vil arbejde med.

Sagsfremstilling

Medborger og Demokratiforum har besluttet at deltage i 2 aktiviteter i 2017
Debatarrrangement den 25. januar og Byhavefestival den 5. august.

Foruden disse aktiviteter, så er der behov for en fælles intern drøftelse af forventninger til Medborger og Demokratiforum arbejde således, at vi bedst muligt kan planlægge de kommende møder.

Beslutning

Medborger og Demokratiforum tog en intern drøftelse af fremtidige muligheder.