Referat
Medborgerforum onsdag den 4. marts 2015 kl. 19:00

Mødelokale 2 D

Beslutning

Godkendt. 

Sagsfremstilling

 • R.E.M.
 • Medborger- og Demokratiforums medlemmer 

Beslutning

Rådet for Etniske Minoriteter holder repræsentantskabsmøde i Odense den 9. maj 2015, hvor ministeren og integrationsordførerne fra partierne inviteres.

Rådets fremadrettede fokusområder vil bl.a. være - Ungeuddannelse og Boligområder.

 

Et par af Medborger- og Demokratiforums medlemmer har kun deltaget i nogle få møder, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det blev aftalt, at Birgit Jacobsen kontakter de indstillende parter for evt. indsættelse af suppleanterne i stedet for.

 

Torsdag den 26.februar 2015 holdt Ungerådet demokratidag (ungebyrådsmøde) i byrådssalen. En meget god dag med veltalende unge mennesker. Der deltog elevrådsrepræsentanter fra hver skole i Ishøj samt eksterne foredrags-/oplægsholdere bl.a. fra RUC.

TV Ishøj og Sydkysten dækkede dagen.

 

Byrådsmedlem Merete Amdisen har deltaget i en konference om æresrelaterede konflikter afholdt af Social- og Integrationsministeriet. Har vi i Ishøj de værktøjer, der skal til, hvis f.eks en ung pige henvender sig? Skal vi i samarbejde med socialforv. planlægge et oplæg om emnet? Drøftes nærmere på kommende møde i Medborger- og Demokratiforum.

 

Sagsfremstilling

Fortsat drøftelse af arrangementer i 2015. 

Notat fra arbejdsgruppens møde den 19. februar 2015 vedhæftet/medsendes.

Beslutning

Følgende er idéer samt noget der skal undersøges:

 • Tilladelse til arrangementet (Sengül undersøger i Kultur og Fritid)
 • Opsætning af telt/telte og borde/bænke kl. 10.00 - hvem betaler for leje/opsætning (Birgit undersøger)
 • Hvad tid skal arrangementet slutte - evt. kl. 20.00?
 • Affaldshåndtering - store skraldespande
 • Strøm til boder m.m.?
 • Tegning over byhaveområdet af hensyn til opstilling af boder m.v. (Birgit undersøger i Teknisk forv.)
 • Mail til kommunens foreninger om deres evt. deltagelse (Sengül får Jeanett fra Kultur og Fritid til at sende mail til foreningerne)
  Deadline til foreninger er den 10. april 2015.
 • De deltagende foreninger står selv for deres boder/salg/indtjening
 • Improvisionsteater (Jesper)
 • Kunstner/optrædende (Zein undersøger muligheder - pris ca. 10.000-15.000)
 • Scenen - lydmand til lokale kunstnere - hvem styrer det?
 • Der skal være et børnehjørne evt. med en hoppeborg
 •  Ishøj BK har sagt ja til at lave nogle aktiviteter på dagen
 • Sponsorer (Zein undersøger)
 • Arrangementet skal annonceres bl.a. i Sydkysten og på hjemmesiden.

Bilag

Beslutning

Næste møde holdes onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00.