Referat
Medborgerforum onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00

Mødelokale VANDVÆRKET på rådhusets etage 2

Sagsfremstilling

1. Der er truffet en række principelle retningslinjer i Kultur og Fritidsudvalget i forbindelse med afvikling af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Beslutningsarket er vedhæftet dagsordenen.

2. Byhavefestival 2021 afvikles i år med billetter, der hentes via Kulturium.dk. I år vil der udelukkende være underholdning fra scenen. De øvrige initativer med boder og aktiviteter udskydes til næste år pga. covid-19 restriktioner og derfor vil Medborgerforum ikke have en praktisk rolle i arrangementet i 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Det sidste møde i Medborgerforum blev afholdt den 26. februar 2020. Derfor tager vi en runde, hvor vi hører, hvad der er sket i de forskellige foreninger og organisationer.

Beslutning

Medborgerforums medlemmer gav et indblik i, hvordan deres forening, organisation og bagland har håndteret covid-19. Der blev generelt tegnet et billede af et civilsamfund, der tager ansvar og som gerne vil igang igen med deres mangeartede aktiviteter.I opstarten er der et fælles fokus på sårbare og ensomme borgere. Foreningerne har oplevet medlemstab, så det kræver en indsats at få dem retur igen.

Seniorrådets repræsentant spurgte ind til aktiviteterne for hjemmeboende pensionister, der tidligt har været på Kærbo.

Seniorrådets repræsentant spurgte ind til ARKEN WALK med fokus på bænke, offentlige toiletter, skraldespande og km. skilte. Det oplyses efterfølgende, at der er taget højde for det i projektet.

Resume

Der afvikles kommunalvalg den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Mette Schwartz står igen i år for kampagnen, der skal få flere borgere til at bruge sin stemme til kommunalvalget 2021. Mette vil gerne invitere Medborgerforum til et samarbejde om et debatarrangement. Derudover tager vi en generel drøftelse af, hvordan Medborgerforum kan spille en rolle i forhold til at flere skal huske at bruge sin stemme.

Beslutning

Mette Schwartz gav en introduktion til, hvorfor det er nødvendigt at stå sammen for at få flere til at stemme.

Medborgerforum besluttede at støtte op om kampagnen i Ishøj Kommune og vil gerne være medarrangør på kreative debatarrangementer.

Resume

Medborgerforum følger kommunevalgets valgperiode og derfor udløber valgperioden 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Vi tager en drøftelse af, hvordan det nye Medborgerforum kan spille en stærk og relevant rolle i den kommende valgperiode.

Beslutning

Medborgerforum ønsker at have en reel rolle i den kommende valgperiode, hvor Medborgerforum høres i konkrete sager og emner.

Medborgerforums stiller følgende forslag til emner: tryghed og utryghed - religion og kultur - sorg, fællesskab og ensomhed.