Referat
Medborgerforum onsdag den 10. december 2014 kl. 18:00

Ishøj Rådhus, mødelokale 2 D

Beslutning

Godkendt. 

Beslutning

Rådet for Etniske Minoriteter har fået ny sammensætning.

Med den nye struktur udpeger socialministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. Herudover er fem medlemmer blevet valgt af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Bayram Yüksel er valgt som medlem af Rådet.

Sagsfremstilling

Evaluering af borgermødet den 29. september 2014. Referat/stikord fra mødet vedhæftet.

- Hvad skal vi arbejde videre med?

- Hvad kan vi bruge det til?

- Hvordan vil vi arbejde med det? 

Beslutning

Observationer fra mødet samt yderligere kommentarer/ønsker:

  • Ved fremtidige arrangementer med "gruppearbejde" skal der være en referent ved hvert bord. Samtaler/dialog indtænkes.
  • Mange ældre føler sig trygge i kommunen - ønsker nogle bænke sat op forskellige steder.
  • Mere synligt politi i bebyggelserne.
  • Bedre belysning.
  • Nabohjælp - flere vil gerne på listen.
  • Der er en bekymring om, at børn fravælger SFO i forbindelse med skolereformen - hvor går de så hen!

Bilag

Sagsfremstilling

Drøftelse af evt. forslag til aktiviteter i 2015. 

Beslutning

Følgende blev foreslået:

Børne- og Kulturdirektør Lisbet Lentz inviteres til et møde for at fortælle om skolereformen.

Fokus på børn og unge - evt. koble os på andre arrangementer (Ungerådets demokratidag).

Temaaften på CPH West - hvordan er det at være ung i Ishøj? Institutioner/SFO´er inviteres

Madboder "Smag på verden" evt. på Bredekærgård eller i bycentret.

 

Beslutning

Der indkaldes til møde om arrangementer for 2015 i januar måned.