Referat
Medborgerforum onsdag den 15. september 2021 kl. 18:30

Bredekærgård, Aktivitetshuset med spisning

Sagsfremstilling

  1. Orientering om administrativ organisering i Center for Kultur og Fritid: John Romlund har valgt at gå på pension og har fratrådt stillingen som kulturchef pr. 31/8 21. John Romlund bliver dog som konsulent for direktionen frem til 30/11 21. Rune Holm Andersen er derfor konstitueret kulturchef pr. 1/9
    21.


  1. Orientering om Budget 2022


Beslutning

Tages til efterretning.

Resume

Ishøj Kommune har genrelt igennem covid-19 pandemien været udfordret af høje smittetal og derudover har Ishøj landets laveste vaccinationstilslutning mod covid-19.

Sagsfremstilling

Rikke Hesselø og Rannvá Joensen fra Center for Ledelse og Strategi deltager under punktet og giver en kort orientering om den aktuelle situation, herunder særlige indsatser. Derudover tager vi en en generel drøftelse af, hvordan Medborgerforum kan spille en rolle i forhold til at understøtte vaccinationstilslutningen i Ishøj.

Indstilling

Medborgerforum vedtager at tage oplægget til efterretning.


Beslutning

Til efterretning.

Resume

Medborgerforum har på mødet den 9. juni 2021 udtrykt ønske om at have en rolle i Kommunalvalget 2021. På den baggrund er der udarbejdet mulige forslag til Medborgerforums aktiviteter.

Sagsfremstilling

Medborgerforum skal drøfte, hvilke aktiviteter forummet ønsker at være ansvarlige for i forbindelse med Kommunalvalget 2021. Der har siden sidst været dialog med øvrige aktører om, hvilke valgaktiviteter de forventer at stille med. På den baggrund foreslås det, at Medborgerforum er vært ved ét alternativt valgmøde og evt. en mindre oplysningskampagne.


Nedenfor beskrives 3 mulige aktiviteter. Mette Schwartz deltager på mødet og vil guide os gennem punkterne:


  1. Valgmøde: Demokrati Fitness

Dette er et færdig koncept, hvor facilitering af arrangementet købes udefra via Demokratiscenen. Medborgerforum vil stadig være værter. Se bilag.


  1. Valgmøde: Speeddating mellem politikere og borgere

Medborgerforum er værter ved et valgarrangement, hvor dialogen er i centrum. Se vedlagte forslag.


  1. Prøveboks: Oplysning om hvordan man stemmer korrekt

En af de store udfordringer er politisk usikkerhed. Medborgerforum kan være med til at hjælpe borgerne med at forstå, hvordan man stemmer og hvordan krydset skal sættes.

Der opsættes en prøveboks i Ishøj Bycenter, som Medborgerforum betjener X antal dage frem mod valget. Evt. kan det kombineres med muligheden for at brevstemme.


4. Oplysningsvideo: Oplysning om hvordan man stemmer korrekt

Medborgerforum kan via en video på de sociale medier fortælle, hvordan man bruger sin stemme.
Økonomi

Medborgerforum har økonomi til at afvikle et valgmøde.


Beslutning

Medborgerforum vedtager at afholde ét valgmøde med udgangspunkt i forslag 1.

Bilag