Referat
Medborgerforum onsdag den 16. august 2017 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, kursuslokale 1

Resume

  • Ny repræsentant fra Seniorrådet
    Ingelise Jensen er den nye repræsentant fra Seniorrådet. Ingelise Jensen erstatter Leif Christoffersen. Tak til Leifs indsats og velkommen til Ingelise.
  • Byhavestival 2017
    Den 5. august Byhavefestivalen afviklet, som Medborger- og Demokratiforum, Ishøj Ungeråd og Kultur- og Fritidsudvalget stod bag. Årets Byhavefestival var den mest velbesøgte nogensinde til stor glæde for arrangører, foreninger og publikum. Det var et veltilrettelagt program, der tilgodeså mangfoldigheden i Ishøj og som blev belønnet ved bred repræsentation blandt publikum. Den store succes giver også anledning til at se på konceptet og fortsat skabe fornyelse, så Byhavefestivalen bliver et endnu stærkere arrangement, der kan forankre fællesskab og mangfoldighed. Medborger- og Demokratiforum sender en stor tak til Ungerådet, der har lagt et stort arbejde i Byhavefestivalen. Tak for godt samarbejde.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj Kommune.

Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Kommissorium for revidering af politikker er vedhæftet dagsordenen. 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der afvikles på mødet temamøde om fremtidens Medborger- og Demokratiforum

Sagsfremstilling

Medborger- og Demokratiforum har planlagt temamøde, hvor det fremtidige Medborger- og Demokratiforum drøftes.

Beslutning

Der udarbejdes notat med hovedpointerne fra processen. Notatet optages til godkendelse på mødet den 1.november.