Referat
Medborgerforum onsdag den 27. april 2016 kl. 19:00

Mødelokale 2 D

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

 • 27 Ishøjborgere med anden etnisk baggrund har fået dansk statsborgerskab

Beslutning

Artikel fra bladet "Danske Kommuner" den 28. april 2016 hvori Foday Sankoh sammen med tre andre nye danskere ser tilbage på den integrationsindsats, de selv har oplevet, og hvad vi kan lære af deres historie blev udleveret på mødet. Vedhæftes referatet.

Til efterretning.

Bilag

Beslutning

Kommentarer:

 • Markedsføring skal være bedre og tidligere ude.
 • Der skal fremover være en tovholder på hver opgave i forbindelse med arrangementer.
 • Medborger- og Demokratiforum skal kun tage sig af indholdet til arrangementet - koordineringen skal ligge et andet sted.
 • De praktiske ting (f.eks. opstilling af borde mv.) skal ikke udføres af Medborger- og Demokratiforum. Der var for travlt med at hente borde, sørge for kaffe og kage m.m. i stedet for at kunne tale med borgerne om medborgerpolitikken.
 • Arbejdsgruppen fik for mange opgaver, som de måske ikke var gearet til, og fik for kort tid til at udføre bl.a. udarbejdelse af plakater.
 • På trods af, at der manglede mikrofoner til teatergruppen, og at kageboden og klovnen ikke kunne ses oppe fra Store Torv, så var der en god stemning og et pænt antal besøgende. 

Beslutning

Foday har deltaget og holdt foredrag i forbindelse med en konference i Odense. Der var ca. 2000 deltagere til konferencen, som startede med fællesspisning, og derefter gik foredragsholderne ud i mindre lokaler. Til Foday´s indlæg om nabohjælp deltog ca. 120 personer.

Foday er også meget aktiv i Vejleåparken bl.a. i forbindelse med "Nabohjælp", som er en stor succes. Det er ca. 2 år siden, at Helhedsplanen startede i Vejleåparken. Der er pt. ca. 100 husstande med i projekt "Nabohjælp".

Foday ønsker også, at "Nabohjælp" bliver promoveret i Vildtbanegård, og vil gerne tilbyde sin hjælp i den forbindelse. Det blev aftalt, at Lone Glitzky kontakter bestyrelsen i Vildtbanegård, og forlægger det.

Den 24. maj 2016 afholdes der et fællesmøde for alle boligselskaber, hvor successen om nabohjælp i Vejleåparken bliver nævnt. 

Beslutning

Ungdomsskolen er koordinator på arrangementet. Det er Medborger- og Demokratiform og Ungerådet der i fællesskab sørger for indholdet til arrangementet.

Status på planlægningen d.d. vedhæftes referatet.

Herudover undersøges/planlægges:

 • Hvem betaler strømmen? - Ungdomsskolen kontakter Kultur og Fritid
 • Kan den store scene bibeholdes - Ungdomsskolen undersøger dette
 • Stand til Medborger- og Demokratiforum (medborgerpolitik samt evt. salg af trøjer/bluser m/tryk)
 • Evt. også Jesper`s teatergruppe på programmet 

Bilag

Beslutning

 • Der afholdes finalefest for "Din Nabo-måned" i Vejleåparken den 11. maj 2016.
 • Fællesskolebestyrelsen i Ishøj har udsendt invitation til debat om skolen, som afholdes den 31. maj 2016 i Ishøj Idræts og Fritidscenter. Alle interesserede kan deltage. Invitationen vedhæftes referatet.
 • I forbindelse med Mediernes omtale af den kønsopdelte svømmeundervisning, der foregår i flere kommuner er Sengül blevet kontaktet, og har udtalt sig til flere journalister om, hvordan det foregår i Ishøj Kommune. Vi har kvindesvømning om lørdagen - som et led i sundhedsprofilen. Svømningen sidestilles med kvindefodbold m.m.
  Medborger- og Demokratiforum bakker fuldt ud op om Sengül´s udtalelser.

 

Foday Sankoh har udarbejdet 3 forslag vedrørende ældre med etniske minoritetsbaggrunde på plejehjem, som blev udleveret på mødet. Vedhæftes referatet.

Forslagene omhandler følgende:

Forslag 1:

Direkte information fra kommunen til de ældre i pensionsalderen

Forslag 2:

Forklaring om forplejningen/maden på plejehjemmene

Forslag 3:

·         Bevægelsesfrihed, hvor der er mulighed for, at de ældre kan begive sig af sted på ture, deltage i kulturlivet, f.eks. besøg på museer og lign.

·         Forskellige kulturelle aktiviteter/underholdning for alle beboere på plejehjemmet af kunstnere med etniske minoritetsbaggrunde således, at de forskellige kontinenter bliver repræsenterede. 

Forslagene bør dog gælde for alle ældre borgere i kommunen og ikke kun for ældre med etniske minoritetsbaggrunde. Mange ældre har en frygt for hvad det indebærer, at flytte på plejehjem.

Forslagene forelægges Seniorrådet, og sendes endvidere til 2. viceborgmester Merete Amdisen

Bilag