Referat
Medborgerforum onsdag den 28. august 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- & Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2

Sagsfremstilling

A.

B.

Beslutning

Der var ingen meddelelser på mødet.

 

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Byråd ønsker at fremme borgernes sundhed, og da tobaksrygning er den enkeltfaktor, som har størst negativ indflydelse på vores helbred, har byrådet besluttet, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune.

Sagsfremstilling

Røgfrit Ishøj betyder, at der pr. 1. august 2019 er indført røgfri arbejdstid for kommunens ansatte, røgfri skoletid for alle folkeskoleelever og røgfri udearealer på kommunens matrikler. Sidst nævnte vil dog gradvist blive indført med skiltning henover det næste stykke tid.

Med et røgfrit Ishøj understøtter Ishøj Kommune de nationale mål om, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge der ryger – og max 5 % af den voksne befolkning.

Rikke Hesselø, som er projektleder på indsatsen, vil på mødet fortælle mere om baggrunden og hvad det konkret kommer til at betyde for kommunens borgere fremadrettet.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at oplægget tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Byhavefestivalen 2019 blev afviklet den 10. august, hvor Medborgerforum var medvært.

Sagsfremstilling

Medborgerforum evaluerer på mødet Byhavefestivalen både overordnet og med fokus på egen deltagelse.

Efterfølgende tages en drøftelse af, hvordan kan Medborgerforum deltage i 2020?

Efter mødet fremsendes Medborgerforums kommentarer til den fælles skriftlige evaluering, der forelægges Ishøj Byråd.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

Beslutning

Medborgerforum drøftede arrangementet og har følgende bemærkninger til den skriftlige evaluering:

- Medborgerforum har et ønske om, at arbejde mere med egen synlighed til arrangementet. Formålet er, at flere borgere skal kende Medborgerforums eksistens og arbejde.

- Forslag om, at Byhavefestivalen kan etablere et samarbejde med erhvervsforeningen.

- Forslag om, at Byhavefestivalen begynder kl. 13.00, så publikum er velankommet før det store hovednummer går på.

 

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune har købt Vejlebrovej 45 for at sikre kommunens velfærdstilbud og offentlige formål en central placering i Ishøj Kommune. Byrådet i Ishøj Kommune har nu vedtaget den såkaldte disponeringsplan, som tegner de overordnede retningslinjer for, hvordan Brohuset skal bruges. Disponeringsplanen kan betragtes som en overordnet plan for fordelingen af arealerne i Brohuset

Sagsfremstilling

Det betyder, at Brohuset – Ishøj Kommunes nye bygning på Vejlebrovej 45 - nu er et skridt nærmere realisering.

Disponeringsplanen kan betragtes som en overordnet plan for fordelingen af arealerne i Brohuset og fastslår blandt andet, at kommunen skal arbejde mod, at:

  • Brohuset og den omkringliggende grund skal være åben og imødekommende
  • Brohuset skal indrettes lyst, men samtidig bevare det rustikke udtryk fra den gamle bygning
  • Dele af Brohuset skal rives ned, noget bygges nyt og noget renoveres
  • Brohuset skal have etableret to forsider, så facaden ud mod jernbanen ikke længere er en bagside
  • Brohuset skal have etableret tre primære indgange og tre-fem mindre indgange
  • Brohuset skal have etableret nye fællesområder, et stort torv og flere lysgårde
  • Brohuset skal skabe kloge kvadratmeter, hvor der tænkes i sameksistens og fælles brug af lokaler
  • At en del af grunden på Vejlebrovej 45 skal gøre plads til nye boliger

 

På baggrund af disponeringsplanen skal kommunen nu lave en såkaldt etapeplan, som beskriver med hvilken takt og i hvilken rækkefølge projektet skal udføres. Etapeplanen forventes at blive behandlet politisk i september 2019.

Herefter vil kommunen igangsætte et udbud, som på grund af omfanget af projektet forventes at blive et EU-udbud. Her skal der skal findes en leverandør, som sammen med kommunen kan gennemføre projektet.

Efter udbuddet vil kommunen tage hul på en detaljeret planlægning, som vil foregå sammen med de kommunale funktioner, som skal bruge de respektive områder.

Ombygningen af Brohuset forventes at forløbe henover de næste fire-fem år.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Medborgerforum har været vært for og arrangør af en række forskellige arrangementer i Ishøj Kommune. Medborgerforums aktivitetsplan skal planlægges og derfor lægges der op til en fælles dialog om muligheder for 2020.

Sagsfremstilling

Medborgerforum debatterer mulige aktiviteter internt såvel som eksternt for 2020.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at

 

Beslutning

punktet genoptages på næstkommende møde.

 

Tiltrådt.