Referat
Medborgerforum onsdag den 29. april 2015 kl. 19:00

Mødelokale 2 D, etage 2

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fortsat drøftelse af Medborger- og Demokratiforums deltagelse i arrangementet i byhaven den 6. juni 2015. 

Beslutning

Mette Schwartz udarbejder udkast til brev (indbydelse) til foreningerne. Kulturel Forvaltning sender brevet til foreningerne, samt registrerer hvem der ønsker at deltage, og sender besked videre til Ungdomsskolen v/Kenneth Strøm. Deadline for tilmelding til arrangementet er den 22. maj 2015.

Birgit Jacobsen undersøger, hvornår der kan opstilles telte, scene m.v..

Plakater og flyers udarbejdes af Kommunikation, når vi kender de nærmere detaljer for dagen, og hvem der skal optræde. Der skal evt. være et tv-indslag som optakt til arrangementet.

De medlemmer af Medborger- og Demokratiforum, der deltager på dagen, bærer grønne bluser (udleveres af Birgit Jacobsen).

Mette Schwartz opretter en underside (Medborger- og Demokratiforum) til kommunens hjemmeside.

 

Beslutning

Næste møde - aftalt til den 3. juni - flyttes således, at mødet holdes den 10. juni 2015 kl. 19.00.

Der skal tages et fællesfoto af Medborger- og Demokratiforum samme dag kl. 18.45.