Referat
Medborgerforum onsdag den 30. januar 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- & Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2

Resume

Formanden byder velkommen og giver en præsentation af Medborgerforum.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommissoriet for Medborgerforum vil formanden præsentere Medborgerforum og dets formål for medlemmerne.
Medlemmer og stedfortrædere præsenteres for udvalget.

På mødet fremlægges oversigt over medlemmer og deres kontaktoplysninger, og der vil være mulighed for rettelser. Oversigten offentliggøres efterfølgende med referatet.

Kommissorium og medlemsliste er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Formanden præsenterer Medborgerpolitikken.

Sagsfremstilling

Formanden redegør for baggrunden for Medborgerpolitikken og dens sammenhæng med de øvrige fem hovedpolitikker, som i 2018 blev vedtaget af Ishøj Byråd.
Medborgerpolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Medborgerforum fremlægges for forummet.
Vedtægterne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Forretningsorden for Medborgerforum fremlægges på mødet. Dokumentet beskriver bl.a. retningslinjerne for Medborgerforums arbejde og de praktiske forhold omkring forummets virke.
Forretningsordenen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i tidligere aktiviteter i Medborgerforum drøftes det, hvilke aktiviteter fremtiden kan bringe.

Sagsfremstilling

Medborgerforum har tidligere været involveret i blandt andet følgende arrangementer og emner:

- Fremtidens plejehjem i Ishøj Kommune
- Nabo komsammen-dag
- Debataften - kan medborgerskab forebygge marginalisering og radikalisering?
- Byhavefestival (årligt tilbagevendende begivenhed, i 2019 er datoen fastsat til 10. august)

Mulige aktiviteter i 2019 vil blive drøftet på mødet.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

I forbindelse med budget 2019 er der afsat 142.000 kr. til aktiviteter og mødeudgifter i Medborgerforum.

Budget for Medborgerforum i 2019

Arrangementer

10.000 kr.

Byhavefestival

61.000 kr.

Møder, diæter og kurser

71.000 kr.

I alt

142.000 kr.

 

Resume

Datoer for de planlagte møder i 2019 fremlægges.

Sagsfremstilling

Der afholdes 4 møder årligt i Medborgerforum.

Forslag til møder i 2019:

  • 30. januar kl. 19.00
  • 24. april kl. 19.00
  • 28. august kl. 19.00
  • 27. november kl. 19.00

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at mødedatoerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.