Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 1. september 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

PAB (Postfunktionærernes Andels-Boligforening), afd. 22, har den 27. august 2015 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 14 rækkehuse i 2 plan med et boliggennemsnit på 91 m2. Boligerne påtænkes opført på et areal stort 1.911 m2, beliggende Jægerbuen 37. Rækkehusene er udformet, så de på harmonisk vis indpasser sig i den nuværende rækkehusbebyggelse i området. Grunden er købt af Ishøj Kommune til en købspris på kr. 4.100.000,- inkl. moms.

Forventet byggestart den 4. september 2015 med aflevering den 1. september 2016.

Ishøj Byråd har på møde den 6. januar 2015, sag nr. 1 Salg af Jægerbuen 37, godkendt skema A.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til boligerne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 måneder før boligerne er klar til udlejning og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter boligerne er indflytningsklare. Endvidere sker godkendelsen med forbehold for, at lokalplanen godkendes endeligt på Byrådsmødet den 1. september 2015.    

Merudgiften på 269.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje (Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 5.344.000).         

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lennart H. Nielsen (V) kan ikke tiltræde, at der bygges almene boliger på denne ejendom.

Økonomi

Anskaffelsessummen på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 29.353.000,-, og på skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 29.622.000,-, en merudgift på kr. 269.000,-. Den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til kr. 983,- pr. m2 pr. år. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 2.962.200,-.

Der bliver indgået entreprisekontrakt med SB-Entreprise, som af licitationsresultatet er fremkommet med det billigste bud.

Bilag