Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 3. januar 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Stabscenter for Økonomi (SCØ) har i overensstemmelse med Økonomiregulativet gennemført servicebesøg/controlling på følgende driftssteder: 

  • Omsorgscenter Kærbo den 31. oktober 2016.
  • Ishøj Ungdomsskole den 2. november 2016.
  • Ishøj Skole og SFO den 7. november 2016.
  • Ishøjgård Skole, SFO og Aflastning den 9. november 2016.
  • Motorcenter den 23. november 2016.

På to af driftsstederne var der ingen bemærkninger, mens der på tre driftssteder var mindre bemærkninger til det konteringsmæssige. Korrekt konteringspraksis skal gennemgås i samarbejde med driftsstedet og SCØ.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets beslutning, er besøgene ikke alene tænkt som en egentlig kontrol, men tillige som et servicebesøg, hvor dialogen mellem SCØ og organisationen er i højsæde.

SCØ vil med sit organisationskendskab og solide kendskab til systemer mv. kunne bidrage til et bredere perspektiv på de økonomiske opgaver, som det decentrale niveau udfører. Det kan fx være ved at have blik for særlige tekniske eller styringsmæssige udfordringer på driftsstederne, samt at indgå i dialog om konkrete spørgsmål til anvendelse af KMD Opus (økonomisystemet) mv. Samtidig  har driftsstederne mulighed for at få afklaret spørgsmål til fx. økonomistyringen og økonomisystemet.

Sagen har været forlagt direktionen den 12. december 2016.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten vedrørende servicebesøg/controlling for 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag