Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 4. maj 2021 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

På byrådsmødet den 6. april 2021 blev det besluttet at etablere en kommunal indsats med testbus og podepersonale.

Bevillingen blev givet for perioden, frem til udgangen af april måned. Smittetallene er væsentligt forbedret på det seneste, men der er fortsat smitte i Ishøj Kommune. Hvis det skal lykkes at opretholde en høj testrate, er det vigtigt, at det er nemt for kommunens borgere at blive testet. Det vurderes derfor relevant at forlænge testbussen frem til og med uge 25.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at forlænge indsatsen med testbus og kommunalt podeteam, så kommunen selv har mulighed for at rykke ud og teste kommunens borgere, der hvor smitten er høj. Indsatsen skal  ses som en midlertidig indsats, og som et supplement til de faste teststeder i kommunen.

Når testbussen bemandes med kommunale podere, vil det være via brug af kvik-test.

Testbussen planlægges umiddelbart at kunne køre i hverdagene mellem kl. 8 – 20 samt lørdage, søndage og helligdage fra kl. 9 – 14. Ved planlægning af ruter vil der fokuseres på følgende:

  • Boligområder hvor spildevandsanalyserne indikerer at smitten er høj.
  • Kommunens dagtilbud. Der planlægges et rul, hvor alle dagtilbud som udgangspunkt får besøg af testbussen 1-2 gange om ugen. Her vil både personale, forældre og andre borgere have mulighed for at blive testet.
  • Virksomheder beliggende i kommunen. Der vil være mulighed for at tilbyde virksomhedsbesøg, hvor medarbejdere vil kunne blive testet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Estimerede udgifter til indsatsen:

Leje af bus, 70 timer pr. uge, 8 uger samt lønudgifter til podeteam i alt kr. 710.000.

Udgiften indrapporteres til KL/staten som en Coronaudgift.

I det omfang coronasmitten er aftagende, f.eks. som følge af flere borgere der bliver vaccinerede, vil evt.
reducering i omfang af brug af testbussen blive overvejet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at forlængelse af kommunal indsats med testbus og podepersonale godkendes, og at udgiften på 710.000 finansieres over kassebeholdningen. Eventuel mindreforbrug lægges i kassen.

Beslutning

Tiltrådt.