Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 7. januar 2020 kl. 17:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

 Godkendelse af budgetramme på kr. 100.000 til at afholde ”Danmark for Målene" arrangement den 15. maj 2020.

Sagsfremstilling

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN´s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Ishøj Kommune er blevet kontaktet med henblik på at deltage i et ”Danmark for Målene” arrangement. ”Danmark for Målene” er en projektorganisation under Global Public, der arbejder for at fremme verdensmålene i hele Danmark via en oplysningsfestival i samarbejde med kommuner, virksomheder og organisationer. Foruden afholdelse af en festival, afholder projektorganisationen også et lokalt aktørmøde inden festivalen løber at staben. ”Danmark for Målene” er på finansloven med 3 mio. kr. i 2020, hvilket betyder at betaling for deltagelse i arrangementet bliver mindre.

Ved at deltage i ”Danmark for Målene” vil kommunen kunne skabe større opmærksomhed om kommuenens arbejde med klimadagsordenen samt de øvrige verdensmål, hvilket er fint i tråd med, at 2020 er klimaår i kommunen.

Det er planen, at festivalen skal afholdes den 15. maj 2020 i byhaven ved Ishøj Rådhus.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til deltagelse i "Danmark for Målene" arrangementet. Udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr. 4.503.000.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Finansiering af deltagelse i ”Danmark for Målene” vil beløbe sig til ca. kr. 100.000, hvor kr. 50.000 går til projektorganisationen, og de øvrige kr. 50.000 til de afledte omkostninger til arrangementet - f.eks. Center for Park og Vej og Miljøs forberedelser til festivalen. Det foreslås, at pengene tages fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Bilag