Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 7. november 2017 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Tre yngre læger har overfor Ishøj Kommune udtrykt interesse for, at åbne lægepraksis i Ishøj Kommune. Lægerne ønsker, at åbne praksis på etage 2 i Ishøj Bycenter i det nuværende Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler. Da 8000 Ishøj-borgere har deres læge uden for kommunens grænser indstilles det, at Ishøj Kommune tilkendegiver overfor lægerne, at kommunen ser positivt på lægernes ønske om etablering af et lægecenter, og som en konsekvens heraf, påbegynder planlægningen af en ombygning af Turist- og Erhvervskontoret til lægecenter og samtidigt afsøger mulighederne for nye lokaler til Ishøj Turist- og Erhvervskontor.

Sagsfremstilling

Af de tre læger er den ene læge netop færdiguddannet og er den 9. oktober begyndt i et 3-måneders barselsvikariat i Ishøj. De to andre læger forventes færdiguddannet i 1. halvår 2018.

De tre læger har været på rundtur i Ishøj Kommune, hvor de er blevet fremvist forskellige mulige lokationer, blandt andet i Vejleåparken, hvor de kunne etablere deres lægecenter. Lægerne peger på Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler som ønsket lokalitet. En sådan placering af et nyt lægecenter vil være nabo til det eksisterende lægecenter og vil dermed give mulighed for etablering af et større lægefagligt miljø og samtidigt give mulighed for, at de to lægecentre evt. kan dele laboratorium, sygeplejersker og administrativt personale på sigt.

Fra et borgersynspunkt er det en fordel, at langt flere borgere får mulighed for, at få læge i Ishøj og ikke skal rejse ud af kommunen for at komme til læge. Samtidigt vil en placering af det nye lægecenter på etage 2 i Ishøj Bycenter medføre, at endnu flere sundhedstilbud vil være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden end de er i dag. Således er der allerede en tandlægeklinik, en fysioterapeut og et eksisterende lægecenter på etage 2 i Bycentret.

Borgmesteren havde den 16. august 2017 møde med Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen om lægemanglen i kommunen, og her orienterede borgmesteren regionsrådsformanden om de tre lægers ønske om, at nedsætte sig i Ishøj. Mødet blev afholdt i lyset af, at mere end 8000 Ishøj-borgere har deres læge i andre kommuner. Regionsrådsformanden tilkendegav, at regionen ville se positivt på en ansøgning fra de tre læger om, at åbne praksis i Ishøj, og at regionen ville sørge for, at de nødvendige lægekapaciteter ville være til rådighed for dette.

Udvalget vedr. tværsektionelt samarbejde under Region Hovedstaden vedtog den 31. oktober 2017, at opslå to kapaciteter i Ishøj Kommune. Det vil sige, at to læger får mulighed for at nedsætte sig som praktiserende læger i Ishøj Kommune. Herudover har de tre læger været i dialog om, at overtage lægekapaciteten fra én af de allerede praktiserende læger i Ishøj, som påtænker at gå på pension. Dermed vil der være tre lægekapaciteter til rådighed i Ishøj Kommune, som de tre læger har muligheder for enten at overtage eller få tildelt efter ansøgning til Region Hovedstaden.

De tre læger har endnu ikke endeligt tilkendegivet, at de vil nedsætte sig i Ishøj. Andre kommuner forsøger også at tiltrække lægerne. Regionens beslutning om 2 nye lægekapaciteter i Ishøj giver Ishøj Kommune en fordel. Tilsvarende kan en politisk udmelding om, at imødekomme lægernes ønske om lokaler give Ishøj Kommune yderligere en fordel.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at

  • Ishøj Kommune tilkendegiver overfor de tre læger, at kommunen er positiv overfor etablering af lægecenter i det nuværende Ishøj Turist - og Erhvervskontor.
  • Ishøj Kommune påbegynder planlægningen af en omdannelse af Ishøj Turist- og Erhvervskontors lokaler til lægecenter.
  • Ishøj Kommune afsøger mulighederne for nye lokaler til Ishøj Turist- og Erhvervskontor.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Alt efter hvilke løsninger der vælges kan der være udgifter til ombygning af Turist- og Erhvervskontoret samt etablering af Turist- og Erhvervskontoret i nye lokaler.