Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 20. juni 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der søges 860.000 kr. frigivet som tillægsbevilling til Vibeholmskolens udearealer.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. juni 2015 blev det besluttet, at der skal ske en gennemgribende renovering af Vibeholmskolens udearealer over en årrække. Ifølge investeringsoversigten er der imidlertid afsat 8 mio. kr. fordelt på 4 etaper.

Fordelingen af budgetlagte midler er således:

2016 – 2 mio. kr.

2017 – 2 mio. kr.

2018 – 2 mio. kr.

2019 – 2 mio. kr.

Udover de budgetlagte midler, blev der i 2015 frigivet hhv. 400.000 kr. fra investeringsoversigten og 1,5 mio. kr. fra puljen kvalitetsløft i forbindelse med folkeskolereformen. Disse midler blev anvendt til udarbejdelse af en helhedsplan for skolens udearealer, samt realisering af 1. etape af udearealerne.

På baggrund af licitationsresultat for 2. etape d. 6. juni 2016, var der med den billigste pris en overskridelse af budgettet på 860.000 kr. Såfremt man fastholder et samlet anlægsbudget på 2 mio. kr. vil asfaltbelægningerne i den store skolegård ikke kunne renoveres.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der tillægsbevilliges 860.000 kr. til 2. etape af Vibeholmskolens udearealer, og at udgiften finansieres af Økonomi- og Planudvalgets rådighedsbeløb, der herefter udgør kr. 2.725.700,00.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat 2 mio. kr. til 2. etape af Vibeholmskolens udearealer, som blev frigivet d. 1. december 2015.

Samlet anlægsudgift med den billigste pris:

Anlægsgartnerentreprise, FJ Poulsen  

2.188.585,00 kr.

Uforudsete udgifter

   300.000,00 kr.

Rådgiverydelse, Lassen Landskab

   371.415,00 kr.

I alt

2.860.000,00 kr.

 

 

Anlægsbevilling

2.000.000,00 kr

Tillægsbevilling

   860.000,00 kr.

I alt til 2016 etapen 

2.860.000,00 kr.

 

Bilag