Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 21. marts 2016 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Jobcenter Vallensbæk foreslår opkvalificering af ledige til lastbilschauffører. Et projekt for 50-60 ledige Ishøjborgere vil koste 1.5 mio. kr.. Med en skønnet beskæftigelseseffekt på 30 procent, vil investeringen kunne spare kommunen for knap 2.5 mio. kr. i ydelsesudgifter (brutto) i 2016-17.

Sagsfremstilling

Transportsektoren mangler lastbilschauffører, og i jobcenteret er der mange ledige Ishøjborgere, som søger beskæftigelse indenfor transportområdet. Men efterspørgslen imødekommes ikke i tilstrækkelig grad, da de jobsøgende typisk mangler de nødvendige kort; kørekort til lastbil, eventuelt suppleret med kort til vogntog og ADR-bevis for at køre med farligt gods.

Jobcenter Vallensbæk foreslår på den baggrund en investeringsstrategi. At der ekstraordinært bevilges midler til et opkvalificeringsforløb for op til 50-60 ledige Ishøjborgere med henblik på job indenfor transportsektoren.

Perspektivet for indsatsen vurderes at være en beskæftigelseseffekt på 30 procent. Vurderingen er baseret på, at der vil være et frafald efter en indledende screening, og at nogle af chaufføraspiranterne som opkvalificeres, ikke finder job som lastbilchauffører. Jobcenteret vil have særlig opmærksomhed på mulighederne for de opkvalificerede uden chaufførjob finder beskæftigelse indenfor relaterede brancher; taxa, buskørsel, handicaptransport etc.

Opkvalificeringsforløbet består af to spor:

Spor 1: Jobcenteret foretager en indledende screening af alle ledige med beskæftigelsesmål som chauffør, med henblik på at finde ud af om de reelt ønsker at arbejde som chauffører. Herefter kaldes de til møde med jobcenterets brancheambassadør for transport samt en virksomhedskonsulent. I dialog med den enkelte afklares, hvad der skal til i form af uddannelse osv. Uddannelsen gennemføres på Dekra i Høje Taastrup, og brancheambassadøren arbejder med at finde job til dem via sit netværk.

Spor 2: Via Ishøj Erhvervsforening afsøger jobcenteret jobmulighederne blandt medlemsvirksomhederne og de kommende virksomheder i Winthersminde. De relevante borgere har ikke nødvendigvis det rigtige kørekort eller erfaring, men en motivation. Jobcenteret kan iværksætte en længerevarende opkvalificering til lastbilkørekort for disse.

Holdopstart på Spor 1 kan i 2. kvartal 2016. Spor 2 ventes at kunne igangsættes med hold i 3. og 4. kvartal 2016. Hvert hold ventes at have 15-20 chaufføraspiranter, så indsatsen samlet kan omfatte 50-60 deltagere. 

Opkvalificeringen ligger ud over jobcenterets normale indsats og vil således fordre en investering.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 1.000.000 i 2016 og kr. 500.000 i 2017 til transportprojektet, idet udgiften finansieres af Beskæftigelsespuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er udarbejdet en business case. Heraf fremgår, at Ishøj Kommune med en investering på knap 1,5 mio. kr. over to år, vil kunne opnå en samlet gevinst på godt 2.4 mio. kr. (refusion ikke indregnet).

Jobcenter Vallensbæk fremsender nettoberegning til behandlingen af sagen på Byrådets møde den 5. april 2016. Finansieres af Beskæftigelsespuljen.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag