Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 23. marts 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der er afsat 1,2 mio. til Ishøjs nye iværksætterhus. Disse midler bedes frigivet.

Sagsfremstilling

Ishøjs iværksætterhus skal skabe et iværksættermiljø i Ishøj. Ishøj Byråd har 4. november 2014 afsat 1,2 mio. til dette. Den nye iværksætterkonsulent er ansat, og der arbejdes med indretning i den gamle borgerservice-butik. Der er derfor nu løbende udgifter til møbler, løn og drift.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at midlerne frigives.

Beslutning

Tiltrådt 

Økonomi

Der er afsat årligt 1,2 mio.