Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 24. juni 2014 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Centerchef i Borger og Socialservice gennemgår i 2013/2014 et uddannelsesforløb på KIOL på professionshøjskolen Metropol som afsluttes med et studieophold i USA i perioden 18. januar - 23.januar 2015 som omhandler den nyeste internationale viden om offentlig ledelse i et samfund i forandring.

Studierejsen er henlagt til USA Berkeley University of California som kan tilbyde et af verdens mest innovative læringsmiljøer inden for offentlig ledelse.                        

Sagsfremstilling

Programmet tager udgangspunkt i perspektivet på aktuelle udfordringer i at udvikle samfund, organisationer / myndighed og institutioner i spændingsfeltet mellem krav om innovation og udvikling på den ene side og behovet for stabilitet og forudsigelighed på den anden side.

Der indgår emner som hvad den offentlige sektor kan lære af privat innovation samt inddragelse af sociale medier / digitalisering af ydelser.

Der vedlægges program for studierejsen.                         

Økonomi

Studierejsen arrangeres af Professionshøjskolen Metropol og andrager incl. transport og ophold kr. 39.000,00

Studierejsen finansieres af kursusmidler fra Direktionscentret HR og Borger og Socialservice.  

                               

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget godkender , at centerhef Helle Pernille Madsen deltager i studierejse i perioden 18. januar - 23. januar 2015 på Berkeley University of California, USA som led i KIOL lederuddannelsen.          

Beslutning

Tiltrådt.