Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 24. september 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der har i den seneste weekend været en del skriverier på Facebook om kommunens aftale med Canal Digital vedr. Tv-rettigheder til Ishøj Fællesantenne. Der gives et kort overblik over sagens forløb.

Sagsfremstilling

Tillægsaftalen med Canal Digital giver Ishøj Kommune ret til at distribuere Canal Digitals TV kanaler til Ishøj Fællesantenne, herunder TV2’s kanaler, på et ikke-kommercielt grundlag.

Sagens forløb

Canal Digital kontaktede kommunen i efteråret 2017 vedr. problematik om distributionen. Canal Digital accepterede dengang en række aftalte ændringer som tilfredsstillende, og det var både kommunens og Hortens oplevelse, at dette løste problemet.

17. april 2018: Canal Digital informerer på møde kommunen om, at de mener, kommunen alligevel ikke overholder tillægsaftalen.

4. juli 2018: Canal Digital sender brev til kommunen, hvori Canal Digitals synspunkter beskrives.

15. august 2018: Horten sender på vegne af Ishøj Kommune brev til Canal Digital, hvor kommunens bemærkninger til Canal Digitals brev tilkendegives. Kommunen mener, at Canal Digital har været indforstået med ordningen, og det kommer bag på kommunen, at forholdte nu anses som et problem.

4. september 2018: Der afholdes møde mellem kommunen, Canal Digital og begge parters advokater. Kommunen opfordrede til, at TV2 deltog i mødet, da Canal Digital har gjort kommunen opmærksom på, at TV2 presser Canal Digital i denne sag. Det aftales, at Ishøj Kommune vil sikre implementering af en konkret løsning for at synliggøre, at der alene sker videredistribution af Canal Digitals TV-rettigheder, ved at afregningen af Canal Digitals tv-rettigheder skal ske via den faktura, som Kabelplus fremsender til brugerne. Det blev desuden aftalt, at Canal Digital ville vende tilbage med afklaring af det videre forløb senest den 7. september. Hverken Horten eller Ishøj Kommune modtager tilbagemelding fra Canal Digital.

14. september 2018: Horten fremsender på vegne af kommunen et udkast til brev til TV2 til Canal Digital.

19. september 2018: Canal Digital informerer Horten/kommunen om, at mødet d. 4/9 og udkast til brev til TV2 ikke har ændret på Canal Digitals opfattelse af situationen og Kabelplus’ rolle.

20. september 2018: Horten fremsender brev til TV2s administrerende direktør Merete Eldrup.

Horten forventer at fremsende svar til Canal Digital i denne uge mhp. afklaring af Canal Digitals håndtering af tidligere frist for Ishøj Kommune pr. 1/10-18 omkring håndtering af uenighed.

Kommunen afventer pt. svar fra TV2 på henvendelse af 20/9-18.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt