Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. januar 2020 kl. 16:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt, at René Aistrup ansættes i stillingen som skoleleder på Gildbroskolen pr. 1. marts 2020.

Resume

På baggrund af Ekstra Bladets artikler om borgmesterens brug af kommunens bil redegøres der for sagen

Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 23. januar 2020 en artikel https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bykonge-afsloeret-skattebetalt-bil-til-hjemmet/7970765, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om borgmesterens brug af Ishøj Kommunes biler er i overensstemmelse med reglerne for tjenestebil.

 

Ishøj Kommune har på denne baggrund den 24. januar 2020 rettet henvendelse til Ankestyrelsen med henblik på at få deres vurdering af sagen (brev til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag), da det er Ankestyrelsen, som varetager tilsynet med kommunerne og derfor kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner.

 

Pt. afventer vi Ankestyrelsens svar, men baseret på erfaringerne fra Rødovre Kommune, hvor der i december 2019 var en sag vedrørende borgmesterens brug af tjenestebil, er det forventningen, at Ankestyrelsen retter henvendelse til Ishøj Kommune og beder byrådet om en udtalelse. På baggrund af udtalelsen vil Ankestyrelsen vurdere om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

 

Indtil Ankestyrelsens udtalelse foreligger, vil borgmesteren kun køre til og fra Rådhuset - i forbindelse med de i styrelseslovens § 16, stk.1 nævnte aktiviteter og hverv, til hvilke han kan benytte tjenestebilen - og ikke fra sin bopæl.

 

Ishøj Kommune har ligeledes udsendt pressemeddelse herom https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ishoj-kommune-beklager-sag-om-borgmester-korsel-i-tjenestebil?publisherId=11696264&releaseId=13586921

 

Der vil blive orienteret nærmere på mødet, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til sagen.

 

Beslutning

 

Økonomi- og Planudvalget vedtager,  

at der forelægges en redegørelser for brug af tjenestebil med reg.nr. AR 69 014 i 2019 på byrådsmødet den 4. februar 2020,

at alle kommunens biler påføres kommunens logo, og

at der udarbejdes retningslinjer for brug af alle kommunens køretøjer, brug af taxa samt regler for kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil til møder omfattet af §16. stk. 1.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, vederlagsbekendtgørelsen.

Bilag