Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 27. februar 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Efter aftale med Den A. P. Møllerske Støttefond, har Ishøj Kommune fået mulighed for at søge til udvidelse af samarbejdsprojektet med Socialmedicinsk Enhed således, at projektet kommer til at omfatte flere borgere og længere indsatsperiode.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune indgik i efteråret 2016 et samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital, med det formål at undersøge om en helhedsorienteret, individuel tilrettelagt indsats udgående fra Socialmedicinsk Enhed kan bringe en gruppe af borgere på offentlig forsørgelse tættere på arbejdsmarkedet samt forebygge, at målgruppen ender på langvarig ydelse.

Målgruppen er 30 ledige, som har modtaget offentlig ydelse i maks. 5 år, og hvor det vurderes, at deres sag i jobcenteret er gået i stå. Selve indsatsperioden er maks. 6 måneder, og projektet vil forløbe i et år.

For at måle effekterne af indsatsen, sammenholdes borgernes udvikling med en kontrolgruppe.

Ishøj byråd støtter dette projekt med 2,3 mio. kr.

Udvidelse af projektet efter aftale med Den A. P. Møllerske Støttefond:

  • 50 borgere (plus 50 borgere i kontrolgruppe).
  • Indsatsperiode på 12 måneder.

Fordelene ved en udvidelse af projektet er, at vi med en målgruppe på 50 borgere i stedet for 30 øger mulighederne for at kunne påvise en signifikant effekt. Udvidelse af indsatsperioden gør det muligt, at arbejde med borgeren i længere tid, og dermed øge mulighederne for at flytte borgeren i en positiv retning i forhold til arbejdsmarkedet.

Ansøgningen (bilag 1) beskriver projektet i udvidet form, som kan blive realiseret, såfremt Den A. P. Møllerske Støttefond vil give bidrag hertil.

Ansøgning er indsendt med deadline mandag den 27. februar 2017 kl. 09.00. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager ansøgning til Den A. P. Møllerske Fond til efterretning.

Beslutning

Rettelse i indstilling: Økonomi- og Planudvalget principgodkender ansøgningen til Den A.P Møllerske Fond.

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter til hele projektet: 6.420.277 kr.

Heraf indgår bevilling fra Ishøj Byråd som egenfinanisering: 2.325.609 kr.

Den A. P. Møllerske Fond ansøges om 5.039.134 kr. Dette beløb dækker over udgifter til indsatsen ud over egenfinansiering. Endvidere dækker det ansøgte beløb fondsmoms (17,5 %) samt overhead til Region Hovedstaden.

Budget fremgår af bilag 2.

Bilag