Referat
Økonomi- og Planudvalget mandag den 28. august 2017 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Som konsekvens af ny koncessionsaftale for Ishøj Fællesantenne fremlægges enkelte konsekvensrettelser i vedtægterne for Ishøj Fællesantenne til godkendelse. Herunder fremlægges et opdateret takstblad samt bilag om tilslutningsvilkår til godkendelse af Byrådet.

Sagsfremstilling

Konsekvensrettelserne i vedtægterne for Ishøj Fællesantenne drejer sig om §§ 4.2 og 5.4. Begge rettelser vedrører formuleringen om, at man som medlem af Ishøj Fællesantenne er forpligtet til som minimum at aftage grundpakken på tv. Dette er ikke længere tilfældet i den nye koncessionsaftale for Ishøj Fællesantenne, og justeres derfor i vedtægterne. Konkrete rettelser fremgår i bilag A.

Derudover vedlægges et opdateret bilag til vedtægternes § 4 om økonomi, Takstblad (bilag B). Takstbladet blev godkendt ifbm. underskrift af koncessionsaftalen, og foreslås udvidet med kanaler, som er ønsket og drøftet med borgere ifbm. overgangen til Kabelplus. Kanalerne indgår i mellem-, fuldpakken og som tilvalgskanaler, og er markeret med gul i bilag B. Justeringer af takstbladet forventes desuden at skulle ske ved hvert årsskifte.   

Der skal desuden ske en opdatering/konsekvensrettelse af Bilag 1 til vedtægterne, som beskriver tilslutningsbetingelserne for hovednetstilslutninger til Ishøj Fællesantenne. Den primære grund til opdateringen af tilslutningsbetingelserne er, at nye medlemmer af Ishøj Fællesantenne (f.eks. boligforeningen "Solkysten") skal kende de tekniske krav ifbm opgradering til docsys3.1. Betingelserne er fortsat under udarbejdelse, og bilaget vil blive fremsendt inden byrådsmøde det 5. september 2017.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at konsekvensrettelserne i §§ 4.2 og 5.1 i vedtægterne på Ishøj Fællesantenne godkendes,

at takstbladet for Ishøj Fællesantenne godkendes,

at tilslutningsbetingelser til Ishøj Fællesantenne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag