Referat
Seniorrådet mandag den 7. september 2015 kl. 14:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Godkendt

Beslutning

Godkendt

Resume

Seniorrådet drøfter budget 2016

Sagsfremstilling

Byrådet er i gang med at forhandle budget 2016. Der er fremlagt et "Inspirationskatalog" med besparelsesforslag, som byrådet skal tage stilling til.

Beslutning

Det er blevet offentliggjort, at Ishøj Kommune har modtaget 31,6 mio kr. og at der derfor nu skal findes besparelser på 12 - 13 mio. kr.

 

Seniorrådet drøftede det "Inspirationskatalog" der ligger til grund for drøftelserne om budgettet. Seniorrådet har udarbejdet udtalelse til inspirationskatalog vedr. budget 2016 (vedlagt). Seniorrådet mener det vil være uheldigt at skære ned på demenskoordinatorfunktionen (s. 26), da det vil få store konsekvenser for borgere og pårørende.

Seniorrådet foreslår desuden at byrådet alene sparer 1 time på hovedrengøring.

 

I forlængelse af Seniorrådsmødet afholdte Seniorrådet møde med Social- og Sundhedsudvalget om kommentarer til budget 2016.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet ønsker at se planerne for de nye seniorboliger ved kirken. I den forbindelse skal det planlægges at invitere en fra det selskab der forestår byggeriet.

Resume

Seniorrådet drøfter fremtidige mødedatoer

Sagsfremstilling

Seniorrådet planlægger datoer for de fremtidige møder

Beslutning

Kommende møder i Seniorrådet:

- 19. oktober 2015 kl. 10 - 13

- 23. november 2015 kl. 11 - 13 og julefrokost fra kl. 13 - 16.

- 16. februar 2016 kl. 13 - 16

- 12. april 2016 kl. 13 - 16 (på dette møde tages der stilling til nye møder.

Beslutning

Punkter til næste møde:

- Tilbud til Ældre - Ældres Netværk forsøger at skabe overblik.

- Navigatorprojektet - Projektmedarbejder Ane Jensen deltager og fortæller om det nye projekt, hvor borgere kan få støtte i deres kontakt med sundhedsvæsenet.

- Besøg på Kærbo med prøvesmagning af maden

- Det firma der bygger seniorboliger ved kirken skal inviteres med på mødet for at forelægge planerne for Seniorrådet.

Beslutning

Der har været afholdt ansættelsessamtaler angående stillingen som Områdeleder på Torsbo. Et enigt ansættelsesudvalgt har peget på en ny områdeleder Dina Munk.

 

Sekretær for Seniorrådet Gitte Hvidkær Marschner stopper, da hun flytter til Bornholm og bliver leder i hjemmeplejen i Bornholms Kommune. Ny sekretær for Seniorrådet bliver Centerchef for Sundhed og Ældre Per Tostenæs.

 

Der er møde i Region Hovedstaden d. 10. september, hvor alle seniorråd i regionen mødes.