Referat
Seniorrådet tirsdag den 9. november 2021 kl. 10:30

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Peter Møller havde en rettelse til punkt 134 - det var seniorrådsmedlem Per Nørskov og næstformand Bjarne Gosvig, der var til formands- næstformandsmøde i Køge og ikke formand Peter Møller og næstformand Bjarne Gosvig.


Beslutning

1 kandidat fra Seniorrådet til Folkeoplysningsudvalget (FOLO)

Seniorrådet skal vælge et nyt medlem til folkeoplysningsudvalget. Det har hidtil være Erik Schlichting, som nu har trukket sig fra Seniorrådet.

Seniorrådet valgte Jan Diemer og Bjarne Gosvig blev valgt som suppleant - skal godkendes på Seniorrådets konstituerende møde den 25. november 2021.

Seniorrådet har kun mødepligt til møderne i FOLO og ikke stemmeret. Der gives ikke diæter for deltagelse i udvalget.


Der har været vestegnstræf for Ældreråd/Seniorråd

Kun 14 mødte op. Emnet var demens og hvordan man tackler demens på Bakkegården i Bagsværd. Bakkegården er et stort demensplejehjem

i Bagsværd med 100 pladser. Næstformand Bjarne Gosvig fortalte, at de havde en god og rummelig måde at tackle demens på. Beboerne måtte

f.eks. have hund med i boligen.


Akutpleje

Bjarne Gosvig orienterede endvidere om Gladsaxe og Egedal, som har indført akutpleje. Dette fungerer godt og blev iværksat, da der kan være

for lang ventetid før egen læge eller læger fra 1813 kan nå frem.


Seniorråds-/ældrerådsvalg

Der blev også udvekslet erfaringer om, hvordan de forskellige kommuner forestår Seniorrådsvalg. Ishøj har fået god inspiration fra f.eks. Hvidovre

Kommune - jævnfør bladet Hvidovre Ældreråd, som formand Peter Møller udleverede ved seniorrådsmødet i oktober 2021.


Beslutning

Pårørendearbejde

Der har været første møde i gruppen om pårørendearbejde. Leif Christoffersen fra Seniorrådet deltog.

Leif havde en idé med i gruppen om en pårørendevejleder. Dette tog arbejdsgruppen dog ikke med. Det

nye seniorråd, der træder i kraft pr. 1. januar 2022, vil kigge på dette.


Plejehjemsbestyrelse

Leif Christoffersen har været til møde om dette på Kærbo. Der mødte dog for få op, så

der blev ikke oprettet en bestyrelse. Det vil blive taget op igen primo 2022.

Det et Bjarne Gosvig der er seniorrådets repræsentant i plejehjemsbestyrelsen.

Plejehjemsbestyrelsen skal bestå af 15 personer heraf 5 ansatte på Kærbo - lederen, 2 gruppeledere og 2 øvrige ansatte.


Valgfitness

Der har været afholdt valgfitnesss i Idrætscentret. Ingelise Jensen fra Seniorrådet deltog. Hun fortalte,

at der ikke kom ret mange - der var flere fremmødte politikere end borgere.


Beslutning

Seniorrådet gennemgik økonomi-arket. Der er en udgiftspost på 2.400 kr. til Team Blue Denmark A/S

webhotel standard Linux 2020. Seniorrådet ønsker undersøgt, hvad det er for en post. De mener at der

må være tale om en fejlpostering. Konstitueret sekretær Maja Aller undersøger, hvad det er

for en udgiftspost.


Seniorrådet ønsker overskud fra 2021 overført til 2022. Konstituet sekretær Maja Aller skriver dette

til økonomicentret i Center for Voksne og Velfærd.


Beslutning

Seniorrådet har holdt et konstruktivt møde med med Borgmester Ole Bjørstorp, formand for Socialudvalget Meret Amdisen og Velfærds- og undervisningsdirektør Alberte Bryld Burgaard.

Drøftelsen handlede om valgbussen, kandidatliste til seniorrådsvalg, ny måde at foretage seniorrådsvalg på (fremmødevalg). Ved mødet blev det aftalt, at valget evalueres i januar 2022, så

der kan tages erfaringer med til næste valg om 4 år (hvad var godt / hvad skal være anderledes).

Seniorrådet undrer sig fortsat over, at der ikke kunne stemmes til seniorrådsvalg i valgbussen. Seniorrådet mener, at man kan effektuere det en anden gang ved kun at lukke èn person ind

i bussen ad gangen.

Der er møde for de frivillige valgtilforordnede den 11. november 2021 og stemmerne tælles op den 18. november.

Beslutning

Seniorrådet takkede formand Peter Møller og seniorrådsmedlem Ingelise Jensen for deres store indsatser i Seniorrådet.

Rådet takkede Peter Møller for at have været med til at gøre Seniorrådet synligt og for hans konstruktive måde at køre formandsskabet

på igennem de sidste 5 år.


Seniorrådet skal have ny sekretær pr. 1. januar 2022. Rådet ønsker en sekretær, der kender Ishøj Kommunes opbygning.


Beslutning

Ishøjs Seniorråd og Ældresagen i Ishøj havde i anledning af kommunalvalget arrangeret et valgmøde i Brohuset, hvor partiernes spidskandidater kom og holdt oplæg og svarede på spørgsmål fra byens borgere. Det var en stor succes med lidt over 100 deltagere. Formand Peter Møller fortalte, at de har modtaget ros fra deltagere og politikere for et velarrangeret og godt styret valgmøde. Der har været et godt samarbejde imellem Seniorråd og Ældresagen omkring arrangementet.

Beslutning

Seniorrådet har nogle bekymringer for de borgere der har brug for træning, da der et stigende behov for træning grundet funktionsfald i coronatid og dermed længere ventetid.

Endvidere er seniorrådet bekymrede for, at ophøret af Vallensbæk-samarbejdet kan få konsekvenser for genoptræningen, da de har hørt, at der er nogle specialister f.eks. i faldforebyggelse i Vallensbæk, som ikke findes i Ishøj. Seniorrådet vil følge området i 2022.

Beslutning

Formand Peter Møller meddelte, at han nedlægger sin mail, hvor han har modtaget malis vedrørende Seniorrådet. Han skriver en svar-

kommentar, hvor han henviser til midlertidig formand Bjarne Gosvig.


Formand Peter Møller meddelte, at han nedlægger sin mail, hvor han har modtaget malis vedrørende Seniorrådet. Han skriver en svar-

kommentar, hvor han henviser til midlertidig formand Bjarne Gosvig.