Referat
Seniorrådet onsdag den 12. august 2015 kl. 16:00

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget. Mødelokalet 6. sal

Sagsfremstilling

Leder for hjemmeplejen Rikke Kragh Iversen deltager under dette punkt og giver en status på undersøgelsen "Relationers betydning for trivsel i hjemmeplejen".

Beslutning

Tages til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet og Socialudvalget drøfter ønsker til budget 2016.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget inviteres med til kommende Seniorrådsmøde d. 7. september under punkt om budget kl. 16.