Referat
Seniorrådet tirsdag den 14. april 2015 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Referat godkendt.

Vedrørende punkt 4(budget). Leif går videre med at undersøge priser og undervisning.

Vedrørende punkt 6(Kommunens hjemmeside og borgerpanel) Leif kontakter Katharina fra kommunikationscentret med henblik på, at forhøre sig om borgerpanelet.

 

Sagsfremstilling

Herunder orientering om klippekortsordningen. Som jo er vedtaget.

Beslutning

Seniorrådet roser den måde klippekortsordningen er udmøntet på i Ishøj Kommune.

Beslutning

Der afholdes konference på Christiansborg den 1. juni 2015, arranferet af Astrid Krag. Der er tilmeldingsfrist den 21. maj 2015. Det nye valgte råd har mulighed for at deltage.

Der er høringsmøde på Riget den 21. april 2015. Formanden deltager ikke.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet oplæg til Mad- og måltidspolitik på ældreområdet. Politikken sendes nu i høring på foranledning af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Politikken henvender sig til de ældre borgere i Ishøj Kommunes, der er i kontakt med Sundhed og Ældre. Ligeledes henvender politikken sig til medarbejdere og frivillige på området. Politikken består af 4 temaer, som er:

 

- Individuelt ernæringsbehov

- Tværfagligt samarbejde

- Gode måltidsoplevelser

- Socialt ansvar

 

Høringsfristen for politikken er d. 30/6-2015.

Beslutning

Rådet ønsker i næste valgperiode at have temamøde på Kærbo eventuelt med prøvespisning af mad.

Seniorrådet har ikke forslag til ændringer.

Det bemærkes, at det er et godt tiltag at lave en mad- og måltidspolitik.

Beslutning

Der dukkede desværre ikke så mange op som ønsket til opstillingsmødet. Mødeindhold og arrangement var ok. Annoncering og fokus i reklame for arrangementet. Der bør også ændres med hensyn til trækplaster.

Eller opstillingsmødet bør droppes til fordel for andre kommunikationskanaler. Overvejelserne tages med til næste valg.

Opstillingsmødet resulterede i at 7 personer stiller op i alt til de 4 ledige pladser (1 af disse, har dog efterfølgende trukket sig).

 

Beslutning

Seniorrådet anbefaler, at der, når centret ændres, tages hensyn til optimering af tilgængelighed, særligt i forhold til kælderen under Bilka.

Formanden og næstformanden sørger for, at kontakte centerforeningen for at fremkomme med anbefaling.

Beslutning

Konstituerende møde bliver tirsdag den 2. juni 2015, fra kl. 13 - 16.