Referat
Seniorrådet mandag den 15. juni 2015 kl. 14:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

Udskydes til mødet efter sommerferien. Bettina Berg taler med Pia J. Olsen.

Beslutning

Klippekortsordningen til svage ældre er godkendt. Borgerne kontaktes efter sommerferien.

Beslutning

Frivillighedskoordinator Trine André og Else Marie fra Ældresagen vil gerne mødes med Seniorrådet. Vi går efter at mødes med dem den 12. august 2015, før vi taler med Socialudvalget. Seniorrådet er inviteret til workshop den 11. september 2015.

Beslutning

Per, Jan og Leif sørger for, at udarbejde hørringssvar på vegne af Seniorrådet.

Der er Borgermøde den 16. juni 2015 om letbanen. Resten af Seniorrådet orienteres om skrivelsen, således at kommentarer er mulige.

Sagsfremstilling

kvalitetsstandarder for træning, hjemmepleje og hjælpemidler i hørring. Plejebolig kvalitetsstandarder skal også drøftes.

Beslutning

Der var debat om mulighed for udstedelse af servicebevis på praktisk hjælp. Rådet var ikke stemt for at anbefale dette.

Godkendt standarder.

Bilag

Beslutning

Bjarne har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der skal følges op på bænke.

Rådet drøfter igen Ipads til hele rådet. Det drøftes om ikke der skal være mulighed for selv at vælge løsning, eventuelt lille bærbar istedet for Ipads. Leif går i dialog med IT om anskaffelser, det drøftes på næste møde.

 

Ældrepris uddeles den 1. oktober 2015. Vi hører fra Ældresagen efter sommerferien. Legimationskort er lavet af Leif.

Sagsfremstilling

Belægning i kommunen ønskes drøftet.

Bustrafik skal også drøftes på kommende møde.

Ønsker til Social- og Sundhedsudvalgsmøde meldes ind til Leif og Bettina Berg senest den 24. juli 2015.

Beslutning

.