Referat
Seniorrådet tirsdag den 25. november 2014 kl. 15:28

Mødelokalet 6. sal

Resume

Der blev orienteret om processen vedrørende udbud i forbindelse med fritvalgsbevis for madservice pr. 1. januar 2015 og om hvordan processen er forløbet.

Beslutning

Til efterretning.

 

Resume

Punktet udskydes til næste møde

Beslutning

Til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 Den 19. november var der indstilling til ældreprisen. Der var enighed om indstillingen i udvalget. Prisen uddeles i Byrådssalen den 3. december kl. 17,00.    Per Tostenæs sender budget til Leif over Seniorlokalerne, således at seniorrådet med Leif i spidsen kan disponere over dette.

 

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

1) Arv og testamente

2) Sociale rettigheder som pensionist

3) Overgang far arbejdsliv til pensionistliv

Ovenstående er forslag fra Ældresagen til temaer til borgermøder. Såfremt der indgås samarbejde mellem ældresagen og Seniorrådet skal alle pensionister inviteres. Seniorrådet foreslår at tema 2 og 3 slås sammen. Der bakkes op om samarbejde med Ældresagen. Leif tager kontakt til Ældresagen.

 

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 I uge 46 er 9,4% i Ishøj fritaget for digital post. Landsgennemsnittet for fritagelse er 10,6%.

Der var en drøftelse af salg af billetter til pensionisternes julefrokost, hvor der for første gang var mulighed for at købe billetterne digitalt.

 

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning

Der var ingen, der havde noget under dette punkt