Referat
Seniorrådet tirsdag den 26. april 2022 kl. 10:00

Ishøj Rådhus 2.sal - Kæmpen

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig, Leif Christoffersen, Bjarne Boje

Afbud: Ellis Andersen, Per Nørskov, Jan Diemer

Sekretær: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af 22. marts 2022 og referat fra 12. april 2022


Beslutning

Referater er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.


  • Birgit Nielsen er tilmeldt mødet i Brugerrådet d. 27/4-22
  • Besøg på Kærbo - finde ny dato
  • Tilbud om foredrag

Beslutning

Der sendes nye forslag til Kærbos ledelse med datoer for besøg der foreslå d. 23/8-22 og 27/9-22.

Seniorrådet takker nej til tak til foredrag.

Bilag

Sagsfremstilling

Budget for 1. kvatal 2022

Beslutning

Budgettet er godkendt

Bilag

Sagsfremstilling

Medlemmer til Tilgængelighedspanelet

Beslutning

Medlemmer til Tilgængelighedspanelet:

Bjarne Boje og Ellis Andersen og med supplant Jan Diemer

Sagsfremstilling

Oplæg af 25 års jubilæum

- Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig fremsender forslag inden mødet

Beslutning

25 års jubilæum bliver afholdt d. 14/6-22 kl. 13 til 15 i salen i Brohuset hvor der vil blive serveret øl, sodavand, vin, chips, chokolade mm.

Formand Birgit Nielsen byder velkommen og borgmesteren holder tale.

Der bliver undersøgt hvor mange Seniorrådsmedlemmer der kan findes frem for de sidste 25 år.

Underholdningen bliver noget i stil med stille musik på skærm hvor der vil være skiftende billeder.

Sagsfremstilling

Forslag til afholdelse af møde for  foreninger med 60+

Beslutning

Der er møde i boligforeningerne d. 29/6-22 fra kl. 16-19

Formand Birgit Nielsen tilmelder Seniorrådet som et punkt til deres dagsorden.


Møde med foreninger med 60+ bliver
d. 8/11-22 fra kl. 17 til 19 - der bookes lokale i Brohuset.

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Boje laver indbydelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Intet at dele.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje informere fra Folo:

Bjarne fortæller om priser der skal uddeles i Kultur og Fritid.

Bjarne fortæller at Fritidskonferencen afholdes i forår 2023 i Esbjerg, derefter bliver det hvert 2.år i lige årstal. Ved konferencen kan der på landsplan deltage 80 personer.

Efter Seniorrådsmødet er der indkommet flg. information:

Fritidskonferencens i 2023 afholdes istedet i september 2022 i Esbjerg.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Der vil blive afholdt et ekstra ordinært Seniorrådsmøde vedr. budget. Mødet bliver afholdt fredag d. 10/6-22 fra kl. 10 til 12

Bjarne Boje orientere fra Kultur og Fritids brev om indragelse af foreningslokaler til husning af flygtninge.