Referat
Seniorrådet tirsdag den 28. juni 2022 kl. 10:00

Ishøj Råhus 2.sal - Højsletten

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Per Nørskov, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen

Afbud: Ellis Andersen, Jan Diemer

Referent: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra 24. maj 2022

Beslutning

Refererat er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

Beslutning

Indlæg til Kærbo nyt ville leder af Kærbo Lene B. Stürup ikke optage. Efterfølgende afventer formand Birgit Nielsen et opkald fra leder Lene B: Stürup.

Bolig møde d. 29/6-22 hvor Birgit deltager opgiver et lille oplæg om hvad bolig foreningerne kan bruge Seniorrådet til.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2023

Beslutning

Forslag til møde med socialudvalgsformand og teknisk udvalgsformand: flg. datoer er forslået: d. 17/8-22 fra kl. 16-17, d. 19/8-22 fra kl. 15-15 eller 16-17, d. 22/8-22 fra kl. 16-17

Mødet med udvalgsformændene bliver fredag d. 19. august 2022 fra kl. 15 til 16.

Brev til Byrådet er godkendt inkl. bilag.

Bilag

Sagsfremstilling

Fritidskonferencen i september 2022

Bjarne Boje medtager bilag

Beslutning

Bjarne Boje informere om fritidskonferencenen i Vejle.

Den deltager fra Seniorrådet der skal vælges, skal være godt gående, så det sætter sine begrænsninger i forhold til hvem der kan vælges.

Seniorrådet vælger at spørge seniorrådsmedlem Ellis Andersen, da Ellis er bedste kandidat.

Sagsfremstilling

Forsinket ombygning af Kærbos ældreboliger

Beslutning

Formand Birgit Nielsen informere om, at socialudvalgsformand Erkan Yapici har forklaret, at forsinkelsen af ombygningen af ældreboligerne skulle i første omgang være indtil der var håndværker klar.

Bjarne Boje informere om, at de ældreboliger der skal ombygges lige nu bliver brugt til husning af Ukrainske flygtninge.

Der bliver snakket om at ledige boliger i boligforeningerne burde bruges til flygtninge i stedet for at bruges kommunens ældreboliger.

Seniorrådet undrer sig over, at de ikke er blevet hørt i forhold til boliger til flygtninge.

En bedre kommunikation ud til ALLE Ishøj borger, ville være at foretrække i stedet for borger snakker i krogene og danner historier.

Sagsfremstilling

25 års jubilæum d. 30.08.22

Beslutning

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig laver invitationer mm i start juli.

Indbydelserne bliver sendt ud til Seniorrådet til godkendelse inden endelig udsendelse.

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Socialudvalget behandler på sit møde d. 23/6-22 budget besparelser på 7 mio.kr. for 2022 budgettet.

Seniorrådet ønsker fremover, at bliver orienteret om besparelser på det der rammer 60+ borger.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje informerer fra Folo, at der fra år 2023 kun vil være 3 venskabsbyer for Ishøj Kommune.

Folo's sidste møde inden sommerferien er afholdt.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Intet til eventuelt