Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 9. februar 2015 kl. 16:30

Mødet afholdes på RED.

Sagsfremstilling

Klager Januar 2015

 

Borger- og Socialservice / Jobcenter

 - 1 sag vedrørende sagsbehandling.

- 2 sager vedrørende tandbehandling.

- 2 sager vedrørende tilbagebetaling af kontanthjælp.

- 1 sag vedrørende husleje.

- 2 sager vedrørende tilbagebetaling.

 

Herudover har vi modtaget 2 afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor vi har fået medhold.

- 1 sag vedrørende afslag på enkeltydelser til udgifter i forbindelse med flytning.

- 1 sag vedrørende afslag på enkeltydelse til hjælp til briller.

 

 

 Familiecentret

 - 1 sag vedrørende lang ventetid, på oplysninger om sit barn.

 

Sundhed og Ældre

   Ingen

 

 

 

Årsberetning Social- og Sundhedsudvalget 2014

 

 

 

Beslutning

Punkt 9 taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 31. januar 2015.

- Nøgletal på Ydelsesområdet december 2014.

 

 

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget tager, nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning. 

Bilag