Referat
Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 10. december 2013 kl. 19:00

Byrådssalen

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §22 vælger Social- og Sundhedsudvalget selv deres formand for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

Det foreslås, at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af Byrådet.

Valgt blev :

 

 Merete Amdisen

Parti:

Socialdemokraterne (A)

 

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Valg af næstformand for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 i henhold til styrelsesvedtægtens §17

Valgt blev:

 

Charlotte M. Jørgensen 

Parti:

Dansk Folkeparti (O)

 

Beslutning

Tiltrådt