Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 12. december 2013 kl. 16:00

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2012 for den fælleskommunale tandregulering Vestegnen fremlægges til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager årsregnskabet til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Planudvalget samt byrådet.

Bilag