Referat
Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 16. januar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Resume

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. Bekendtgørelsen skal sikre, at kommunerne indberetter oplysninger til styrelsen om, på hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 4. oktober 2017.

 

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen fastsætter regler og kriterier for en ny mærkningsordning, som har til formål at mærke plejeboliger i forhold til boligernes demensegnethed. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske, bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente. Bekendtgørelsen indeholder krav om:

  • Udfyldelse og indberetning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema ”mærkning af demensegnede plejeboliger”. Der skal udfyldes et skema for hvert plejeboligcenter, og de udfyldte skemaer skal indeholde alle påkrævede oplysninger
  • Indberetningen skal foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejeboligcentret er beliggende.

Kærbo og Torsbo er i gang med at udfylde skemaerne (skabelon og vejledning er vedhæftet), som foreligges Byrådet på næste møde den 6. februar 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet.

Bilag