Referat
Social- og Sundhedsudvalget torsdag den 23. juni 2022 kl. 19:00

Kærbo

Resume

Oplæg vedr. indsatserne `Invitation til liv`(projekt om ny og mere hjemlig indretning), `Vækstkultur` (forløb for medarbejdere) samt information om plejehjemsbestyrelse ved Lene Bonde Stürup, plejecenterleder .

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsessag

Der er i henhold til Lov om Social Service §18 afsat midler til at foreninger, netværk og frivillige kan ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan ansøges to gange årligt med ansøgningsfrist i hhv. maj og november. Social- og Sundhedsudvalget forelægges her de indkomne ansøgninger, og træffer beslutning om tildeling af midler.

Sagsfremstilling

Der er i 2022 afsat 377.000 kr. til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) i Ishøj Kommune. Der er samtidig refunderet 22.863 kr. fra 2021. Der er således 399.863 kr. til fordeling i 2022. Midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december. I juni 2022 er der 133.288 kr. til uddeling. Der er 266.575 kr. til uddeling i december 2022.

Flere bevillingsmodtagere har i 2021, som følge af covid-19, af administrationen fået udsat brug af tildelte midler, og der er ingen, der har tilkendegivet anledning til tilbagebetaling af ubrugte midler.

Der er ved denne uddeling indkommet ansøgninger for knap 200.000 kr. mere, end der er midler til.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende aktører:

 • Brugerbestyrelsen Kærbo
 • Frivillige Kærbo/Torsbo
 • Parkinsonforeningen
 • Torslundecaféen
 • Lænken
 • Epilepsiforeningen København
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn
 • Natteravne
 • Dansk Blindesamfund
 • Fit for Kids
 • Næstehjælperne
 • Ishøj Kvindeforening


Brugerbestyrelsen Kærbo

Der ansøges om 50.000 kr.

Administrationen indstiller, at Brugerbestyrelsen på Kærbo tildeles 15.000 kr.

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en forening med frivillige, der står for at drive aktiviteter og arrangementer i tilknytning til Aktivitetscentret Kærbo. Det er formålet at forebygge ensomhed og skabe rammer for hygge og socialt samvær. Målgruppen er førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister. Der er ca. 50 aktiviteter.

Der søges bl.a. om midler til foredrag, modeshow, gruppelederkursus, grisefest, skovtur, grillfest og åbent hus.

Brugerbestyrelsen modtog i december 2021 30.000 kr.


Frivilliggruppen Kærbo/Torsbo

Der ansøges om 15.000 kr.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen Kærbo/Torsbo tildeles 8.000 kr.

Frivilliggruppen består af en gruppe frivillige, der laver arrangementer og aktiviteter for beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige på plejeafdelingerne på Kærbo og Torsbo. Det kan være forskellige former for underholdning, f.eks. banko, sang- og musikarrangementer m.v. Det forventes, at imellem 40 og 80 personer vil deltage i aktiviteterne.

Der søges om midler til betaling af musikere, forplejning og præmier til banko.

Frivilliggruppen på Kærbo modtog i december 2021 10.000 kr.


Parkinsonforeningen

Der ansøges om 10.000 kr.

Administrationen indstiller, at Parkinsonforeningen tildeles 4.000 kr.

Parkinsonforeningen har til formål at oplyse om Parkinson og hjælper lokale med at få netværk, hvor både pårørende og den parkinsonramte kan føle sig velkomne.

Målgruppen er parkinsonramte og pårørende i alderen 60 - 80 år.

Der forventes imellem 20 - 35 deltagere ved arrangementerne.

Der søges om midler til forplejning ved klubmøder, musik, foredrag og parkinsondans med instruktør.

Foreningen ønsker at overføre ikke brugte midler på i alt 4.128 kr.


Torslunde Caféen

Der ansøges om 7.500 kr.

Administrationen indstiller, at Torslundecaféen tildeles 5.000 kr.

Caféen har til formål at højne det sociale fællesskab i Torslunde og Ishøj Landsbyer for hvem, der har problemer med at benytte tilbuddene i Brohuset. Formålet er derfor at afholde sociale arrangementer i nærområdet.

Målgruppen er alle borgere i lokalområdet.

Der forventes 25 - 35 deltagere pr. gang.

Der søges om midler til forplejning ved særlige arrangementer, pynt, erkendelighed til foredragsholder, fællesspisning m.v.

Torslunde Caféen modtog ikke midler i december 2021.


Lænken

Der ansøges om 24.000 kr.

Administrationen indstiller, at Lænken tildeles 17.000 kr.

Lænken har til formål at forebygge alkoholproblemer ved at hjælpe mennesker med deres alkoholproblemer og støtte, når beslutningen om at forblive ædru er taget.

Målgruppen er alkoholafhængige, der ønsker at forblive ædru.

Der søges om midler til udflugter, forplejning, banko, temadage m.v.

Lænken modtog ikke midler i december 2021.


Epilepsiforeningen København

Der ansøges om 100.714,50 kr.

Administrationen indstiller, at Epilepsiforeningen tildeles 0 kr.

Epilepsiforeningen ønsker i anledning af 60-års jubilæum at give medlemmerne en oplevelse ud over det sædvanlige. Der er inviteret medlemmer fra Sjælland, Fyn og Jylland. Formålet med turen er at give foreningens medlemmer en oplevelse, der kan give glæde og overskud i en svær hverdag.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 3 personer fra Ishøj Kommune.

Der søges om midler til en tredages DFDS-tur til Oslo.

Epilepsiforeningen modtog ikke midler i december 2021.


Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn

Der ansøges om 7.325 kr.

Administrationen indstiller, at dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn tildeles 4.000 kr.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn ønsker at overføre 694,61 kr. fra 2021.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn er et initiativ, der renoverer dukkehuse og legetøj. Formålet er at skabe glæde hos forældre og børn, der har det svært, ved at forære dem dukkehuse og legetøj. På nuværende tidspunkt er der givet 14 dukkehuse og en del legetøj væk.

Der søges om midler til tapetklister, karton, værktøj, pynteting m.v.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn modtog i december 2021 4.000 kr.


Natteravnene

Der søges om 5.000 kr.

Administrationen indstiller, at natteravnene tildeles 3.000 kr.

Natteravnene i Ishøj er en frivillig forening, som har til formål at forebygge usikkerhed, kriminalitet og ensomhed blandt børn og unge. Der arrangeres vandringer flere gange om ugen for at være med til at forebygge uroligheder.

Målgruppen er primært unge mennesker i alderen 16+, men Natteravnene er der for alle, der har behov for det.

Der søges om midler til hvervning af nye medlemmer ved arrangement i Byhaven (gennem konkurrence) og udlevering af reklamehilsen til alle konfirmerede.

Natteravnene ønsker at overføre 13.300 kr. fra 2021 til dækning af kursus for nye frivillige samt indkøb af bl.a. kontorhold, kondomer og forplejning til de frivillige.

Natteravnene modtog i december 2021 2.500 kr.


Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd

Der ansøges om 15.000 kr.

Administrationen indstiller, at Dansk Blindesamfund tildeles 3.000 kr.

Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd, arbejder for at give blinde og svagtseende mulighed for at mødes med ligesindede til socialt samvær, f.eks. miniferie for medlemmer. Herudover yder de rådgivning og støtte til medlemmer og pårørende.

Der forventes 40 - 50 deltagere, heraf fem fra Ishøj.

Der søges om midler til brunch og oktoberfest.

Dansk Blindesamfund, Kreds Storkøbenhavn Syd modtog i december 2021 10.0000 kr.


Fit for Kids

Der ansøges om 35.000 kr.

Administrationen indstiller, at Fit for Kids tildeles 29.288 kr.

Fit for Kids ønsker at opstarte tilbud i Ishøj. Fit for Kids er et program for familier, der tilbydes hjælp og støtte til en sundere livsstil. Programmet FamPower, har fem dele: 1) kostvejledning 2) træning for hele familien 3) familie-coaching 4) motivations-program og 5) sociale events.

Målgruppen henvender sig primært til børn 7 - 15 år og deres familier i Ishøj Kommune.

Forventet antal er 30 børn samt deres familier, i alt ca. 120 personer.

Der søges om midler til opstart, uddannelse, materialer og administration.

Fit for Kids modtog ikke midler i 2021.


Næstehjælperne

Der ansøges om 30.500 kr.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne Ishøj tildeles 25.000 kr.

Næstehjælperne i Ishøj er en forening, hvor frivillige hjælper reformramte og økonomisk svært stillede borgere i Ishøj. Formået er at skabe relationer, fællesskab og et værdigt liv for målgruppen. Næstehjælperne udleverer bl.a. mad og tøj, arrangerer fredagscafé, julehjælp og fødselsdagshjælp. Det forventes at nå ud til mere end 200 familier.

Der søges om midler til mad til nødhjælp, familieaktiviteter, transport, opbevaring, poser, administrative udgifter og frivilligpleje.

Næstehjælperne Ishøj modtog i december 2021 38.300 kr.


Ishøj Kvindeforening

Der ansøges om 35.000 kr.

Administrationen indstiller, at Ishøj Kvindeforening tildeles 20.000 kr.

Ishøj Kvindeforenings formål er at styrke kvindernes viden og sociale netværk i Ishøj via foredrag og vejledning. Formålet er desuden at give kvinderne mulighed for at være aktive og få medindflydelse i lokalsamfundet.

Der forventes ca. 45 deltagere.

Der ansøges om midler til yogaunderviser, mindfulnessunderviser samt materiale og udstyr til deltagerne.

Ishøj Kvindeforening modtog ikke midler i 2021.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 18

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender at tildele:

 • Brugerbestyrelsen Kærbo kr. 15.000.
 • Frivilliggruppen Kærbo/Torsbo kr. 8.000.
 • Parkinsonforeningen kr. 4.000.
 • Torslundecafeén kr. 5.000.
 • Lænken kr. 17.000.
 • Epilepsiforeningen kr. 0.
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn kr. 4.000.
 • Natteravnene kr. 3.000.
 • Dansk Blindesamfund kr. 3.000.
 • Fit for Kids kr. 29.288.
 • Næstehjælperne kr. 25.000.
 • Ishøj Kvindeforening kr. 20.000.

Beslutning

Tiltrådt, der fremlægges forslag til revision af kriterier for tildeling af midler til oktober 2022.


Annelise Madsen (M) kan ikke godkende administrationens forslag, men mener at de største brugergrupper (især de ældre på vores plejecenter) skal tilgodeses maksimalt ifht det ansøgte beløb.

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne fremlægges alle de reviderede politikker nu for alle stående udvalg. Kulturpolitikken følger efter sommerferien.

I perioden august - oktober vil der være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget kommer med forslag til justeringer i hovedpolitikkerne i det omfang det måtte relevant.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

På baggrund af ny sammensætning af Social- og Sundhedsudvalget forelægger administrationen opdateret version af Værdighedspolitikken til drøftelse. Sagen sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 1.8. 2022.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at borgerne oplever at have et værdigt og meningsfyldt ældreliv med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Værdighedspolitikken henvender sig til alle seniorer, pårørende, frivillige lokale kræfter, og de der arbejder inden for ældreområdet i Ishøj.

Politikken består af et overordnet fokus på livskvalitet samt seks temaer, der tilsammen viser retningen for arbejdet på ældreområdet i Ishøj. De seks temaer er flg.:

 • Selvbestemmelse
 • Fællesskab
 • Kvalitet, sammenhæng og faglighed i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter opdateret Værdighedspolitik, og sender sagen i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 1.8. 2022. Sagen genforlægges til endelig godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18.8. 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Indstillingssag

I forbindelse med vedtagelse af Økonomisk politik 2022-2025 for Ishøj Kommune har Byrådet besluttet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger til udgifter, omfattet af servicerammen, med mindre de kan finansieres af tilsvarende mindre udgifter.
Det betyder, at udfordringer i forhold til det korrigerede budget, bør håndteres ved, at der arbejdes på at finde modsvarende mindre udgifter, for at sikre overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal komme med forslag til kompenserende besparelser på i alt 7 mio. kr.
Merforbruget skyldes, dels at der er en tilgang af 7 sager med unge borgere, der er overgået til voksenområdet fra børn og ungeområdet, og skal have et botilbud i løbet af 2022. Udgifterne til 4 af sagerne har været kendt, men er blevet væsentlig højere end budgetteret på grund af sagernes kompleksitet. Endvidere er der mistede indtægter på 3 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af plejepladser, hvilket blandt andet skyldes at Ishøj Kommune sælger færre plejepladser til andre kommuner end budgetteret.

Administrationen indstiller følgende besparelsesforslag på i alt 7 mio. kr. i budgetår 2022:


- Tilbageholdelse af driftsbudget til nye plejepladser (1,2 mio.). Der kan dog blive tale om en udgift til tomgangsleje. Udgiften tages af driftsudgifterne.
- Ekstra rengøring i Hjemmeplejen (0,350 mio.)
- Mindre julefrokost (0,600 mio.)
- Reduktion af åbningstid i Det Gule Hus (0,300 mio. kr.)
- Fokuseret brug af døgntilbud og ekstern stofmisbrugsbehandling (0,750 mio.)
- Nedjustere budget til specialiserede rehabilitering (0,300 mio.)
- Et vurderet ansættelsesstop i Center for Voksne og Velfærd (0,500 mio.)
- Fastholdelse af budgetforudsætninger for salg af plejehjemspladser til udenbysborgere (3 mio.)

Forslag er nærmere beskrevet i bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til besparelser på de angive områder i forbindelse med budgetopfølgning (BO1) godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at restbeløb fra skovtur nedskriver reduktion på Det Gule Hus med 176.000 kr.

Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget.


Annelise Madsen (M) kan ikke godtage løsningen på problematikken, men mener at denne mangel på midler til løft af almindelige hændelser som 7 ekstra sager, må klares med ekstra bevilling til Social- og Sundhedsudvalget for 2022.

Resume

Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. Sagen har været 1. behandlet på alle fagudvalg i maj og genbehandles nu med henblik på, at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammen.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status for 2023, ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overforholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Økonomi- og Planudvalget 5 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget 3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 mio. kr.


Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Fagudvalgene har således mulighed for at bekræfte idéer, som er drøftet på udvalgsmødet i maj med henblik på, at administrationen udarbejder endeligt rådighedskatalog.


Proces- og tidsplan for det fremadrettede arbejde med rådighedskataloget for budget 2023:

 • 24. juni: Deadline for indmeldelse af rådighedsforslag (overskrifter og beløb, så der kan dannes et samlet overblik).
 • 27. juni: Temamøde for Byråd og HovedMED vedr. økonomiaftalen for 2023.
 • 04. juli: Udfyldte skemaer med rådighedsforslag skal være indsendt til økonomiafdelingen senest den 4. juli.
 • 27. juni - 5.aug.: Hen over sommeren kvalitetssikrer administrationen forslag og beregninger. De endelige skemaer til rådighedskataloget skal være færdige den 5. august, hvor de samles i et katalog.
 • 10. aug.: Direktionen gennemgår det samlede rådighedskatalog.
 • 16. aug. - 31. aug.: Høringsperiode. Budgetmateriale sendes i høring i råd, brugerbestyrelser og MED-udvalg.

Indkomne høringssvar udsendes til Byrådet, når de er samlet i løbet af uge 36.

Indstilling

Fagudvalget beslutter råderumsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder svarende minimum til rammen i sagsfremstillingen.


Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsessag

Nærværende sagsfremstilling beskriver administrationens forslag til organisering og åbningstider for tilbud om socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt forslag til principbeslutning omkring fremtidig ramme i Det Gule Hus. Sagen sendes til orientering ved Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Historik
Social- og Sundhedsudvalget besluttede henholdsvis d. 10. maj og d. 13. december 2021 at opdele funktionerne socialpædagogisk vejledning og socialt samvær, samt undersøge alternative lokationer for begge. Dette med henblik på at skabe bedre rammer for vejledningssamtalerne, i forhold til GDPR samt borgerens fortrolighed og retssikkerhed. Processen med at adskille funktionerne udspringer af BDO's "Afrapportering - Det Gule Hus" fra november 2020. Socialpædagogisk Vejledningsteam flytter derfor fra Det Gule Hus til 6. sal på Rådhuset, mens socialt samvær forbliver i Det Gule Hus. Administrationen forventer denne organisering fuldt etableret og effektueret pr. 1. juli 2022.


Socialpædagogisk vejledning på 6. sal Rådhuset
Pr. 19. april 2022 opstartede Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, i form af et nyt tilbud om Åben vejledning med de nuværende åbningstider: Mandag og tirsdag 09-11.30, samt torsdag 14-17. Borgere kan møde op uden aftale og som udgangspunkt få op til 3 afklarende vejledningssamtaler pr. måned i forbindelse med et akut behov. Efter en konkret vurdering kan de henvises til øvrige vejledningstilbud. Fra d. 1. juli 2022 påtænkes Vejlederteamets varetagelse af indsatserne §§ 82a, 82b, 85 og 99 i Lov om social service at flytte fra Det Gule Hus til 6. sal. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Aktuelt er 70 borgere for nuværende tilknyttet et forløb. En andel af forløbene vil som førhen varetages i hjemmet af den udekørende enhed i Vejlederteamet. Udgangspunktet for det samlede vejlederteam er at udvikle og fastholde færdigheder, der hjælper borgeren til at opnå mest mulig selvstændighed. Fra d. 1. juli 2022 foreslås følgende åbningstider på 6. sal, således at det harmonerer med udekørende funktioner, samt aktiviteter i Det Gule Hus:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9-12

9-12

Lukket

14-17

9-12


Forslag til fremtidig ramme for Det Gule Hus
I takt med at der ønskes en udvikling af tilbuddet Det Gule Hus, foreslås det, at rammen for Det Gule Hus bliver en social café i henhold til et uvisiteret § 104 tilbud i Lov om social service. Administrationen vil herefter arbejde videre med en konkret beskrivelse af indhold i samspil med brugerne. Målgruppen er borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, med et krav om at borger kan acceptere tilbuddets til enhver tid gældende regel- og værdisæt, samt selv kan befordre sig til og fra Det Gule Hus. Tilbuddet har til formål at støtte op om fælles sociale aktiviteter som brætspil, fællesspisning, emnecaféer og gåture, der organiseres i samspil med borgerne. Medarbejderne har det seneste år oplevet en positiv udvikling omkring involvering hos brugerne i Det Gule Hus, eksempelvis ved organisering af brugermøder og fællesspisning, samt deltagelse i andre etablerede fritidstilbud. Dette skaber grobund for videreudvikling af tilbuddet i samspil mellem borgere, civilsamfund og frivillige organisationer. Der samarbejdes allerede med SIND, som arrangerer pop-up tilbud som bingo, foredrag og sommerfest i huset, og der kommer desuden en fast frivillig fra SIND i huset en dag om ugen. Grundet de medarbejderressourcer der er koblet på Vejlederteamet på 6. sal, samt at der med sikkerhedsnormering skal være to medarbejdere til stede, kan der allokeres medarbejderressourcer til følgende åbningstider i Det Gule Hus:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10-14

15-19

10-14

Lukket

10-14

Åbningstider for både Socialpædagogisk vejledning på 6. sal og i Det Gule Hus er baseret på medarbejderes indsigt i, hvornår borgerne bruger de respektive tilbud. Løsning om flytning/omdannelse har været drøftet med brugerråd og lokale med-udvalg.

Vedhæftet sagen er "Notat - Etablering af Socialpædagogisk vejledning på 6. sal, samt fremtidig ramme for Det Gule Hus".

Lovgrundlag

§§ 82a, 82b, 85, 99 og 104 i Lov om social service

Indstilling

Social-og Sundhedsudvalget godkender forslag til organisering af socialpædagogisk vejledning og socialt samvær.

Social-og Sundhedsudvalget træffer principbeslutning om fremtidig ramme for Det Gule Hus som uvisiteret §104 tilbud, med virkning fra d. 1. juli 2022.

Beslutning

Tages af dagsordenen og overføres til mødet i august.


Bilag

Resume

Orienteringssag

BDO har foretaget tilsyn med indkøbsordningen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

Tilsynet vurderer, at:

 • Varer i de udtagne stikprøver overholder holdbarhedsdatoerne
 • Der arbejdes med at sikre et godt prisniveau
 • Borgerne ved opstart i ordningen orienteres, svarende til kravspecifikationens beskrivelser
 • Chaufføren kan redegøre for de retningslinjer, der er for leveringen
 • Leverandøren i sin tilrettelæggelse af indkøbsordningen lever op til kravspecifikationens krav til levering, herunder chaufførens beklædning og forhold omkring anmærkningsfri straffeattest
 • Borgerne er meget tilfredse med deres leveringstidspunkt og med både kundeservicemedarbejdernes og chaufførens kommunikation og adfærd
 • Leverandøren anvender et formaliseret kvalitetsstyringssystem. Lederen oplyser, at der ikke er modtaget klager fra borgere i Ishøj Kommune de seneste 12 måneder
 • Borgerne oplever generelt ikke kvalitetsproblemer, og at der reageres relevant fra leverandøren ved fejl
 • Borgerne er tilfredse med sortimentet, bestillingsform og kvalitet

Tilsynet observerer, at:

 • Alle varer opbevares indpakkede og i transportkasser under leveringen, samt at der anvendes kølelegemer i kasserne
 • Chaufføren er præsentabel, udfører sit arbejde på hygiejnisk forsvarlig vis, og kommunikerer og agerer med forståelse for målgruppen under leveringer

Tilsynet anbefaler, at:

 • Leverandøren sikrer, at alle borgere ved opstart i indkøbsordningen orienteres om rykkergebyrer og renter, der løber på ved manglende betaling
 • Alle chauffører bærer synligt ID-kort ved levering til borgerne

Der er ikke udstedt påbud.
Leder oplyser under interview med BDO, at der løbende arbejdes med kvalitet i ordningen.


Tilsynsrapport er vedhæftet.

Lovgrundlag

Indkøbsordning bevilges efter servicelovens § 83.

Økonomi

Der er ingen økonomi til punktet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Den 23. marts 2022 udkom der en ny regional sundhedsprofil, som beskriver borgernes trivsel, sundhed, og sundhedsadfærd. Administrationen har udarbejdet notat, som opsummerer resultaterne fra sundhedsprofilen 2021 for Ishøj kommune (se bilag).

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaer, der har været udsendt til ca. 100.000 borgere i Region Hovedstaden, hvoraf ca. 56.000 svarede. Sundhedsprofilen giver således et bredt og dybdegående indblik i borgernes selvvurderede helbredstilstand. Resultaterne viser desværre, at sundhedstilstanden på de fleste områder er gået den forkerte vej i forhold til borgernes selvvurderede helbredstilstand. Dette billede gør sig også gældende for borgerne i Ishøj Kommune.

Hovedresultater for Ishøj Kommune:

Rygning og brug af elektroniske cigaretter:

 • 19 % af borgerne i Ishøj ryger dagligt. Det er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.

Svær overvægt og moderat overvægt:

 • Andelen af borgere med svær overvægt i Ishøj er 25 %, som er den højeste procentvise andel i Region Hovedstaden.
 • 35 % af borgere i Ishøj er moderat overvægtige. Dette er højt, på trods af et mindre fald i andelen af ishøjborgere med moderat overvægt (38 % i 2013). Til gengæld er der er en markant stigning i andelen af ishøjborgere med svær overvægt.

Ensomhed:

 • I 2021 er 13 % af borgere i Ishøj Kommune ensomme. Det samlede gennemsnit i Region Hovedstaden er ligeledes 13 %. Fra 2017 (8 %) til 2021 (13 %) ses en stigning på 5 pct. i andelen af ishøjborgere som føler sig ensomme.

Høj score på stresskala:

 • 33 % af borgere i Ishøj scorer højt på stresskalaen. I 2017 var dette tal 30 % og i 2013 29 %. Der ses derfor en stigende tendens i antallet med en høj score på stresskalaen for borgere i Ishøj Kommune.

Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd:

 • 28 % af borgerne i Ishøj Kommune har lav fysisk aktivitet i fritiden. Til sammenligning ligger regionsgennemsnittet på 18 %.
 • 53 % af borgerne i Ishøj Kommune har i alt mere end 8 timers stillesiddende tid på en typisk hverdag, og 41 % af borgerne har mindst 4 timers skærmtid i fritiden.

Usundt kostmønster:

 • 20 % af borgerne i Ishøj Kommune har et usundt kostmønster. I størstedelen af regionens kommuner er forekomsten af borgere med usundt kostmønster steget fra 2013 til 2021. Fra 2017 til 2021 ses dog ingen signifikant ændring i regionens kommuner. Dette gælder ligeledes for Ishøj Kommune.

Alkohol:

 • 5 % af borgerne i Ishøj Kommune drikker over 14/21 genstande på en typisk uge. I Region Hovedstaden drikker 7,2 % af borgerne over de anbefalede antal ugentlige genstande. Andelen, som drikker over 14/21 genstande om ugen, er faldet gradvist fra 7 % i 2013 til 5 % i 2021 blandt borgerne i Ishøj Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Til efterretning fremlægges orientering om, at stigende energipriser betyder, at det vil kræve meget store energibesparelser at overholde energibudgettet i 2022 og 2023.Hvis energibesparelserne ikke opnås, vil der blive behov for at øge kommunens energibudget med 2 millioner kr. i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Energipriserne er steget kraftigt det sidste års tid, og udviklingen er intensiveret siden krigen i Ukraine. Center for Ejendommes fremskrivning af energiforbruget viser, at udgifterne til energi ender lige over to millioner højere i 2022, end der er budgetteret. Billedet for 2023 forventes at være nogenlunde samme niveau som 2022.

Kommunens elpris er steget med over 20 % fra 2021 til 2022, og forventningen er, at den først falder mærkbart igen i 2023. Derudover bidrager skærpede krav til afkøling af fjernvarmevand til den forventede budgetoverskridelse. Fjernvarmetaksten er stort set uændret i forhold til de seneste år, og kommunes naturgaspris er fastlåst på et lavt niveau indtil udgangen af 2022. I 2023 forventes gasprisen dog at blive fordoblet, og dermed mere end kompensere for den faldende elpris.

Det kræver meget markante besparelser på energiforbruget at spare 2 millioner kroner. For at sætte det i perspektiv, svarer besparelseskravet til helt at lukke ca. 25.000 kvadratmeter i det sidste halvår af 2022.

Center for Ejendomme har en løbende energibesparende indsats, men den kommer ikke til at resultere i besparelser i sådan en størrelse, at det vil kompensere for de stigende priser. En intensivering af energibesparelsesindsatsen vil afbøde end del af udfordringen i 2023, men det vil kræve yderligere anlægsmidler, og da det tager tid at gennemføre tekniske tiltag, vil de have begrænset effekt i 2022.

Hvis budgettet for 2022, og sandsynligvis også 2023 skal holdes, kræver det kraftige reduktioner af energitunge funktioner. Det kan blandt andet inkludere 1) nedlukning af svømmehal, idrætscenter og andre kommunale kvadratmeter, 2) mindre eller ingen ventilation, 3) stop for brugerreguleret (og derfor høje) rumtemperaturer og 4) stop for rumkøling i blandt andet Rådhusets mødecenter. Indgreb på disse områder vil have konsekvenser for medarbejdere og borgere. En kold weekend i juni gav syn for sagen, da sommerlukning af varmeanlæg betød mange klager over dårligt indeklima.

Center for Ejendomme arbejder videre med at gennemføre de mest skånsomme besparelser under forudsætning af, at energibudgettet skal overholdes. Direktionen har udsendt notat til kommunale ledere med varsel om indgribende energibesparelser og anmodning om forståelse og deltagelse i at gennemføre energibesparelser.

Økonomi

Ishøj Kommunes energibudget for 2022 ligger på 18.048.000 kr. Den forventede udgift til kommunalt energiforbrug forventes at beløbe sig til 20.100.000 kr. i 2022 og 20.200.000 i 2023

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

 • Hjernesagen har fremsendt udtalelse vedr. socialministerens udspil til specialeplan (se bilag).
 • Administrationen har udarbejdet opgørelse over antal sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, samt ufaglærte i Ishøj Kommune (se bilag).
 • KL afholder ældrekonference d. 20 sept. 2022 (se bilag for program).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Der vedhæftes "notat" om at gå op i tid.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om nøgletal. Sagen sendes til orientering i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om efterretningssager.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 112: 1. Afslag da borger ikke opfylder betingelserne for bevilling (ortopædiske fodindlæg).

Servicelovens § 83: 1. Klage over bevilling af hjælp til støtte til rengøring. Borger klager over udmålt tid til selvudpeget hjælper efter Servicelovens § 94.

Servicelovens § 116: 1. Borger ønsker udvidelse af sin garage. Der er givet afslag, da en garage, der ikke er i umiddelbar forlængelse/integreret del af bolig (parkeringsplads er et stykke væk fra bolig), ikke er en del af boligbegrebet.


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om klagesager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Ingenting.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenspunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenspunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender referat.

Beslutning

Godkendt.