Referat
Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 27. september 2016 kl. 16:30

Omsorgscenteret Kærbo, Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Præsentation af træningsområdet i henhold til det forpligtende samarbejde ved Centerchef for Ældre og Rehabilitering Per Tostenæs

 

Materiale omdeles på mødet

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Præsentation af hjælpemiddelområdet i henhold til til det forpligtende samarbejde ved Centerchef for Ældre og Rehabilitering Per Tostenæs.

 

Materiale omdeles på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Præsentation af det specialiserede voksenområde i henhold til til det forpligtende samarbejde ved Centerchef Center for Socialservice Helle Pernille Madsen

 

Materiale omdeles på mødet

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalgene i Ishøj og Vallensbæk tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.