Referat
Udsatterådet tirsdag den 12. januar 2016 kl. 15:00

Café Vildtbanehus, Vildtbanevej 4, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Der skal vælges formand og næstformand til Udsatterådet. Formanden vælges blandt brugermedlemmerne, og næstformanden vælges blandt de politiske medlemmer. Formanden vælges for en 2-årig periode.

Det er formanden, der skal være mødeleder ved møderne i Udsatterådet. Formanden har ligeldes til opgave at sætte dagsorden op i samarbejde med sekretariatet.

Beslutning

Der var valg til formandsposten. Valget resulterede i, at Mogens Christensen blev valgt som formand. Byrådet havde ved tidligere møde udpeget Merete Amdisen til næstformandsposten.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal på mødet drøfte, hvilke temaer, som der er relevante at drøfte på rådets møder, i den periode Udsatterådet sidder.

Beslutning

Følgende emner blev foreslået:

 • Hjemløshed og skæve boliger
 • Opsøgende/akutte besøg hos borgere, der har et alkoholmisbrug og som er "sandet til" i eget hjem, men som ikke har nogen kontakt med kommunen.
 • Misbrug; alkohol- og stofmisbrug, herunder tabu om misbrugsproblematikker
 • Børn i familier med alkoholmisbrug
 • Børn fra familier med psykisk sygdom
 • Sundhed for socialt udsatte borgere, herunder tandpleje og helbredstjek
 • Ensomhed
 • Værdighed
 • Vold og voldsramte kvinder og børn
 • Åbningstider i Café Vildtbanehus
 • Fremtiden for Syrenskuret

Sagsfremstilling

Det skal drøftes, hvorvidt der skal udarbejdes en udsattepolitik.

Beslutning

Det blev besluttet, at der på sigt skal udarbejdes en udsattepolitik. I løbet af 2016 skal der samles emner og temaer sammen til udsattepolitikken, således at denne er færdigudarbejdet primo 2017. I slutningen af 2016 vil sekretær for udsatterådet udarbejde udkast til udsattepolitik på baggrund af de emner og temaer, som har været drøftet i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Der skal besluttes mødedatoer og temaer for møderne for resten af 2016

Beslutning

Følgende mødedatoer og emner for 2016 blev besluttet:

 • D. 12. april kl. 15.30 - 17.00 i Café Vildtbanehus, med besøg i Høje-Taastrup Kommunes skæve boliger.

Tema: Hjemløse. Herunder status på antal hjemløse i Ishøj Kommune, brugen af forsorgshjem og herberg, hvilke tilbud mangler til hjemløse? På mødet besøger Udsatterådet Høje-Taastrup Kommunes skæve boliger.

Derudover vil der på mødet i april blive fremlagt forslag til årshjul for Udsatterådet.

 • D. 30. august kl. 15.30 - 17.00 i Café Vildtbanehus
 • D. 22. november kl. 15.30 - 17.00 i Café Vildtbanehus

 

Beslutning

Det blev aftalt, at materiale der skal i høring sendes ud til Udsatterådets medlemmer og at der på møderne i Udsatterådet udarbejdes et høringssvar. Såfremt dette ikke kan nås inden for høringsfristen, sender medlemmerne af Udsatterådet deres høringssvar til sekretær for Udsatterådet, som på den baggrund udarbejder et samlet høringssvar.

Når der sendes mails til Udsatterådet, må man meget gerne svare "reply all", således at alle kan følge med i dialogen.

 

Referater fra Udsatterådets møder formidles til relevante lokationer, herunder i Café Vildtbanehus, Syrenskuret, Kirken, Kløverengen m.fl.

 

Sekretær for Udsatterådet udarbejder en kontaktliste for alle medlemmer af Udsatterådet, som sendes med ud med referatet.