Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 7. juni 2017 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395659

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

  • Skriftligt oplæg fra Den almene undervisning
  • Skriftligt oplæg fra Ungdomskulturhuset
  • Orientering om situationen vedrørende den nye aftenklub, herunder lokaler og ansættelse af leder/koordinator
  • Status på udviklingen af ungdomsskolens program for 2017 / 2018

Beslutning

 

 Ad. 11:

Kommentar til skriftligt oplæg fra Ungdomskulturhuset:

Tidspunkt for paneldebat med Asil på folkemødet sendes til relevante politikere.

Orientering om situationen vedrørende den nye aftenklub:

Processen vedrørende opstart og ansættelse af leder til klubben er udskudt til au-gust. Brian deltager som ungdomsskoleleder i ansættelse af den nye leder. Der er gennemgang af lokaler med forvaltningen og kulturskolen snarest.

Status på udviklingen af ungdomsskolens program:

Programmet er gennemgået og indkomne forslag fra bestyrelsen modtages indtil udgangen af juni måned. Bestyrelsesmedlemmer kan kontakte ledelsen telefonisk, pr. mail eller ved fremmøde på ungdomsskolen.

 

Til efterretning

 

Bilag

Sagsfremstilling

 

MedieOasen og 4 andre lokationer af ungdomsskolen står overfor et internetudbyderskifte d. 1/6-2017. Ishøj fællesantenne har skiftet koncessionshaver efter et EU-udbud. Vi venter nu i spænding på hvordan dette skifte vil forløbe. MedieOasen er afhængigt af fungerende internet for overhovedet at kunne holde åbent, så vi krydser i hvert fald fingre for, at det bliver en smidig overgang.

Undertegnede har nu deltaget i eSport instruktørkurset som blev omtalt på sidste møde. Jeg har modtaget et fint diplom. Kurset bar dog tydeligt præg af at være nystartet, og det var begrænset hvor meget brugbart, der egentlig kom ud af det. Men der var dog bred interesse til kurset fra alt fra IT folk til pædagoger. Efterskoler, foreninger og sågar en folkeskole opretter efter sommeren valgfag i eSport, og havde i den forbindelse folk på kursus.

Vores besøgskurve er stadig en smule nedadgående, den samme tendens vi så sidst vores maskiner nærmede sig ca. samme alder.

Vi agter at finde en ny afløser uden faste timer, en tilkaldevikar da vi en dag i maj var nød til at lukke pga. sygdom. Sygdom, rejse og eksamener kan gøre det til en udfordring at besætte vagter med kun 3 mand totalt, der kan løfte opgaven.

Søndag d. 28.maj havde vi en gruppe unge med til Brøndby Stadion for at spille en FIFA-turnering i forbindelse med gult stadion og BIF – FCN kampen. Vores bedste mand præsterede en 2.plads og vandt nogle flotte præmier. De havde en god tur og oplevelse.

Pc Impact blev afholdt til stor fornøjelse for deltagerne i hal3. Det er helt sikkert her vi skal fortsætte vores arrangement. Nu skal vi bare prøve at besætte alle pladserne hvilket desværre heller ikke lykkedes denne gang.

-

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Sæsonen er i fuld gang på Motorcenteret. Vi har deltaget i cross- og gokartløb på udebane og har afholdt et gokartløb her i Ishøj.

Hen over foråret har vi arrangeret gokarttræning for vores kørere. Vi har haft en tidligere Danmarksmester til at træne med et godt resultat, og vi agter at gennemføre yderligere træning efter behov.

Den 23. og 24. juni køres vores traditionelle SM gokartløb over to dage, det bliver et stort arrangement med mange tilmeldte fra fire forskellige klubber, fællesspisning, Skt. Hans bål osv.

Forårets ”fælles arbejdsdag” med forældre og medlemmer var en succes. Der var ikke det helt store fremmøde, men dem der kom var super effektive, så vi fik stablet dæk på banerne, klippet buskads ned, ordnet omklædningsrum og meget andet.

Som altid om foråret er der kommet en del nye medlemmer som erstatning for dem der faldt fra i vinterens løb. De nye medlemmer er hovedsageligt børn i alderen 10 – 12 år. Nogle melder sig ud igen efter et stykke tid, men andre bliver hængende og udvikler en god interesse for de aktiviteter vi tilbyder på IMC.

I skrivende stund er der 48 medlemmer af IMC.

I løbet af foråret har fem forskellige skoleklasser været på Motorcenteret til forskellige arrangementer, som regel af tre – fire timers varighed. Skoleeleverne er glade når de tager herfra med en god oplevelse i bagagen og vi synes at det er en rigtig god måde at introducere de unge til motorcenteret.

I april havde Motorcenteret tilsynsbesøg fra arbejdstilsynet. Tilsynet påpegede et par steder hvor nogle småting kunne forbedres, men det var ikke noget der førte til påbud eller andre tiltag fra deres side. De ting der blev omtalt er vi i fuld gang med at bringe i orden.

I juni kommer der besøg fra miljøtilsynet, vi forventer ikke nogen problemer i forhold til det.

 I løbet af sommerferien planlægger vi en række udflugter, bl.a. en tur til Bonbon land og tur til bil- og motorcykelshow på Roskilde Havn.

Nogle (voksne) tidligere medlemmer kunne godt tænke sig at lave en dag hvor man mødes, kører lidt og hygger sig med gamle historier og minder. Vi tænker at det kan gøres i løbet af efteråret.

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås :

  • 23. august
  • 4. oktober
  • 6. december

Beslutning

 

Ad 12:
Følgende datoer for resterende møder i den nuværende ungdomsskolebestyrelse:
23. august kl. 17-19
4. oktober kl. 17-19
8. november kl. 17-19
Til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag