Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 8. februar 2017 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

1.      Skriftligt oplæg fra De Almene Fag – herunder statistik (udsendes med dagsordenen)

2.      Skriftligt oplæg fra Ungdomskulturhuset (udsendes med dagsordenen)

3.      Skriftligt oplæg fra Medieoasen (udsendes med dagsordenen)

4.      Det internationale. Afdelingsleder Rasmus Blichfeldt orienterer (eventuelle bilag uddeles på mødes)

5.      Årsregnskabet vedr. Ungdomsskolen. Ungdomsskoleinspektøren orienterer om resultatet (eventuelle bilag uddeles på mødet). Samtidig orienteres om den aktuelle økonomiske situation

6.      Social Media Manager Ida Marie Wonsild orienterer om arbejdet med elektronisk kommunikation (eventuelle bilag uddeles på mødet)

 

 

 

 

 

Beslutning

Bestyrelsen er glad for ungdomsskolens deltagelse ved Medborger og Demokratiforums debataften om radikalisering. De unge var aktivt deltagende og aktiviteten er en vigtig del af ungdomsskolens undervisning i demokratiforståelse.

Ad.3: Kunne e-sport tænkes ind i MedieOasen? Bestyrelsen følger ønsket om at udskifte computerpakken tæt. Der ønskes et oplæg til inspiration.

Ad. 4: Punktet udgår og medtages på bestyrelsesmødet i april.

Ad. 6: Punktet udgår og medtages på bestyrelsesmødet i april.

 

Til efterretning

 

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af ny klubstruktur, der forventes at træde i kraft per august 2017, ønsker formanden for ungdomsskolebestyrelsen en drøftelse af konkrete elementer i opgaven som skal organiseres med udgangspunkt i ungdomsskolelovgivningen og dermed underlægges ungdomsskolebestyrelsen. Der ansættes en koordinator med tjenestested på Ishøj Ungdomsskole. Der ønskes en drøftelse af følgende:

a)      Koordinatorens rolle i det daglige arbejde

b)      Kommandovejen. Hvordan tænkes en hensigtsmæssig kommandovej organiseret?

c)      Etablering. Det forudsættes, at der placeres en aftenklub på Ishøj Ungdomsskole. Klubben forventes at have åbent alle hverdage samt en dag i weekenden. Ungdomsskolen har i øjeblikket ingen ledige lokaler. Der skal derfor nyindrettes. Der skal afsættes et beløb til etablering af disse faciliteter

d)      Økonomi. Hvordan er den økonomiske ramme? Kan den sikre det ønskede antal personer på arbejde samt midler til aktiviteter

 

 

Beslutning

På seneste byrådsmøde blev det vedtaget, at det nye klubtilbud, der placeres på ungdomsskolen bliver for unge fra 15 år til og med 17 år.

Ad. A: Der ønskes en praktisk koordinator, der deltager aktivt i aftenklubberne og som indgår i vagtplanen i den nye klub på ungdomsskolen.

Ad. B: Koordinatoren af det nye klubtilbud skal arbejde i to centre (Kultur og Fritidscenteret, samt Center for Dagtilbud og Skoler). Det er derfor vigtigt at afklare kommandovejen. Koordinatoren bør referere til ungdomsskoleinspektøren og ungdomsskolebestyrelsen. Derudover kan der dannes en styregruppe bestående af repræsentanter fra ungdomsskolens bestyrelse, samt repræsentanter fra de to forvaltninger.

Ad. C: Ungdomsskolens nuværende fysiske rammer kan ikke huse det nye klubtilbud. Der skal yderligere lokaler til. Det bør undersøges om der er andre egnede lokaler i bygning A. Der bør afsættes et beløb til etablering. En startdato til at påbegynde etableringsfasen bør fastsættes.

Ad. D: Der skal afsættes midler til etablering. Midlerne kan ikke tages fra ungdomsskolens nuværende budget.

 

Til efterretning

 

 

 

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren foreslår en procedure, der tager udgangspunkt i de unges ønsker til indholdet og tilbuddene på Ungdomsskolen. I marts gennemføres en konference (internat) hvor de unge udvikler ønsker og ideer. Processen faciliteres af et par medarbejdere. Når forslagene er gjort skriftlige overtager afdelingslederne opgaven. Endelig konfereres ideerne af med ungdomsskoleinspektøren. På aprilmødet i ungdomsskolebestyrelsen præsenteres de unges ideer og ungdomsskolebestyrelsen inddrages i yderlige ideudvikling. Herefter sammenfattes det hele og ungdomsskoleprogrammet vedr. 2017 – 18 kan vedtages i junimødet

 

 

Beslutning

Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at deltage i præsentationsdelen af internatet, hvor de unge udvikler programmet sammen med ungdomsskolens lærere og ledelse. Dato for internatet udmeldes og bestyrelsesmedlemmer kan herefter melde sig til. 

 

 

Til efterretning