Referat
Ungdomsskolebestyrelsen torsdag den 12. november 2015 kl. 17:00

Vallensbæk Ungdomsskole, Lundbækvej 5 - evt. afbud bedes meddelt aftentelefonen: 23395686

Sagsfremstilling

  1. Dette møde er en del af ungdomsskolebestyrelsens inspirationstur. På mødet udveksles idéer, og det drøftes, på hvilke punkter et samarbejde evt. kan etableres - herunder eventuelt samarbejde om valgfag.

Beslutning

Mødet med Vallensbæk ungdomsskoles bestyrelse har været positivt med gode erfaringsudvekslinger. Mødet giver grobund for yderligere samarbejde med Vallensbæks ungdomsskole, som vil blive inviteret på besøg i Ishøj i foråret. Følgende punkter var på dagsordenen til fællesmødet:

-          Intro til hhv. Vallensbæk og Ishøj Ungdomsskole

-          Gensidig inspiration og debat

Tiltrådt

Sagsfremstilling

  1. Beskrivelser fra de forskellige afdelinger på Ungdomsskolen. Bilag vedhæftet
  2.  Orientering om personalesituationen på Ishøj Motor Center.
  3.  Orientering om UK og Ishøj Ungeråd.
  4.  Orientering om nyt lokalt MED-udvalg.

Beslutning

Meddelelser

Ad.1 Beskrivelser taget til efterretning.

Ad.2 Personalemanglen på Ishøj Motor Center er blevet løst.

Ad. 3 Ishøj Ungeråd afholdt en workshop på Ishøj Kommunes temadag afholdt af Tryghed og Kriminalitet for ansatte og beboere i Ishøj.

Ad. 4 Nyt MED udvalg: Fra ledelsen: Gunnar Thulin, Kenneth Strøm; Medarbejdere: Rasmus Jensen, Anita Albech

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskoleinspektøren gennemgår den aktuelle økonomistatus. Bilag udleveres på mødet

Beslutning

Ungdomsskoleinspektøren meddelte at budgettet forventes overholdt. Værkstedet fremgår af den viste økonomiske oversigt og skal egentligt trækkes ud af ungdomsskolens budget. Det er en opgave for regnskabsafdelingen. MedieOasen trækker over budgettet fordi der trækkes 12 timer om ugen til arbejdet som IT koordinator, som egentligt burde trækkes over Ishøj Ungdomsskole.

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2016 uddeles på mødet.

Beslutning

Ungdomsskoleinspektøren meddelte at han har spurgt forvaltningen om mødekalenderen, men det har ikke været muligt at få et svar. Formanden meddelte at han ligeledes har undersøgt det og at den ikke ligger klar. Det er et generelt problem. Bestyrelsesmøderne kan derfor ikke fastlægges d.d. Formanden og Ungdomsskoleinspektøren taler sammen når mødekalenderen er klar.

Tiltrådt