Referat
Ungdomsskolebestyrelsen onsdag den 13. maj 2015 kl. 17:00

Ishøj Ungdomsskole, Vejledalen 7, 2635 Ishøj - evt. afbud til aftentelefon: 2339 5659

Sagsfremstilling

• Orientering om Den Flyvende Kuffert (bilag)

• Orientering om Den almene undervisning (bilag)

• Orientering om Ungdomskulturhuset (bilag)

• Orientering om MedieOasen (bilag)

• Orientering om Ishøj Motor Center (bilag)

• Orientering om Ung i Ishøj (mundtligt v/ Rasmus Blichfeldt)

• Orientering om Ungdomsskoleinspektøren

 

Beslutning

Foreløbig tidsplan for påbegyndelse af Lethal er 1. august 2016

På næste bestyrelsesmøde sætter vi et punkt på dagsorden vedrørende bemanding i hele ungdomsskolen

Foreslaget om en fast pris pr. måned i medieoasen skal med i takstbladet

Den 17. juni 2015 er der lægekonference, herefter sendes der besked ud vedrørende Gunnars tilbagevendende

Spørgsmål til Ung i Ishøj kan rettes til Rasmus Blichfeldt eller Kenneth Strøm, eller på næste bestyrelsesmøde

Tiltrådt

 

Bilag

Beslutning

Vi satser på at ungdomsskolen skal have en App, som skal fungere fra begyndelsen af september 2015

App'en koster i omegnen af kr.25.000,- at skabe

Faglisten tages op på næste bestyrelsesmøde

Forslaget til indhold godkendes

Tiltrådt

 

Bilag

Sagsfremstilling

• Forslag om besøg på en ungdomsskole

• Forslag om bestyrelsesseminar hvert andet år

 

Beslutning

Kulturcentret vil gerne deltage i at finde et tema og formål for en inspirationstur for bestyrelsen. Ungdomsskolen melder en dato ud - varighed : to dage med overnatning

Efterfølgende kan det give anledning til en indtern bestyrelses konference

De næste bestyrelsesmøder bliver:

torsdag den 27. august 2015

onsdag den 28. oktober 2015

Tiltrådt

 

Sagsfremstilling

• Mundtlig orientering

• Budgetbemærkninger

 

Beslutning

Mundtlig orientering taget til efterretning

Tiltrådt

Resume

Taget til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

Resume

Hjemmeside skal opdateres, især med hensyn til bestyrelsen

 

Beslutning

Tiltrådt